Reklama

Reklama

CBOS: Ostatnia ocena poprzedniego rządu

43 proc. badanych zadeklarowało się jako zwolennicy poprzedniego rządu Mateusza Morawieckiego, 26 proc. respondentów określiło się jako jego przeciwnicy, a 28 proc. wyraziło obojętność wobec jego działań - wynika z listopadowego sondażu, w którym CBOS po raz ostatni zapytał Polaków o ocenę rządu Mateusza Morawieckiego w kształcie z poprzedniej kadencji.

W stosunku do października - w listopadzie, wśród respondentów minimalnie przybyło zwolenników (43 proc., wzrost o 2 pkt. proc.), a ubyło przeciwników (26 proc., spadek o 3 pkt. proc.) poprzedniego gabinetu Morawieckiego. Obojętny stosunek wobec niego deklarowało 28 proc. badanych (wzrost o 3 pkt.)

Poparcie dla tamtego rządu najczęściej deklarowali badani o prawicowych poglądach politycznych (72 proc.) oraz uczestniczący w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu (59 proc.). Jako zwolennicy rządu relatywnie częściej niż inni określali się także starsi respondenci (powyżej 65. roku życia - 60 proc.), osoby posiadające wykształcenie podstawowe (50 proc.) lub zawodowe (53 proc.) oraz mieszkające na wsi (53 proc.).

Reklama

Największe odsetki przeciwników poprzedniego rządu zanotowano wśród ankietowanych o poglądach lewicowych (61 proc.), mieszkańców największych miast (54 proc.), uzyskujących miesięczne dochody powyżej 3000 złotych per capita (43 proc.) oraz nieuczestniczących w praktykach religijnych (41 proc.).

CBOS: Stabilne poparcie dla rządu przez całą kadencję

CBOS zauważa, że poparcie dla poprzedniego rządu utrzymywało się na dość stabilnym poziomie przez cały okres jego funkcjonowania. Jedyną większą zmianą, którą można było zaobserwować, był kilkuprocentowy spadek odsetka zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego pod koniec 2018 i na początku 2019 roku. Jednocześnie w roku 2018 obserwowaliśmy wzrost odsetka przeciwników rządu, który w kolejnych miesiącach ustabilizował się na poziomie nieco poniżej 30 proc - podkreślono.

52 proc. ankietowanych deklarowało zadowolenie z faktu, że na czele gabinetu stoi Mateusz Morawiecki. W roli premiera nie aprobowało go 31 proc. badanych, a 17 proc. nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Jeśli chodzi o oceny działalności rządu, pozostały one na poziomie zbliżonym do tych sprzed miesiąca. Ponad połowa respondentów pozytywnie ocenia wyniki działań Rady Ministrów w dotychczasowym kształcie (56 proc., wzrost o 2 pkt. proc.). Negatywną opinię wyraża 29 proc. Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. ankietowanych.

Także ocena działalności poprzedniego gabinetu Morawieckiego utrzymywała się w trakcie jego urzędowania na dość stabilnym poziomie, z odsetkiem pozytywnych ocen zazwyczaj nieco powyżej 50 proc. W przypadku tego wskaźnika także możemy zaobserwować narastanie ocen negatywnych przez cały rok 2018 (od 16 proc. w styczniu do 33 proc. w grudniu), a następnie ich stabilizację na poziomie zazwyczaj nieco przekraczającym 30 proc. - podkreśla CBOS.

Ocena polityki gospodarczej

W stosunku do października właściwie bez zmian pozostały oceny polityki gospodarczej rządu. W listopadzie 52 proc. badanych oceniło, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Przeciwne zdanie na ten temat miało 37 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.).

W czasie urzędowania pierwszego gabinetu Morawieckiego oceny jego polityki gospodarcze utrzymywały się na podobnym poziomie co ogólne oceny jego działalności, chociaż podlegały większym wahaniom z miesiąca na miesiąc.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-17 listopada 2019 r. na liczącej 996 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama