Reklama

Reklama

CBOS: Jak Polacy oceniają rząd Morawieckiego?

W lipcu 49 proc. badanych przez CBOS było zadowolonych z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki. 26 proc. ankietowanych było niezadowolonych, a 25 proc. nie miało zdania. Do zwolenników rządu zalicza się 38 proc. badanych, a do jego przeciwników 23 proc.; 32 proc. deklaruje obojętność.

W lipcu zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża 49 proc. ankietowanych (tyle samo co w czerwcu). Niezadowolonych z premiera jest 26 proc. (spadek o 2 punkty procentowe). 25 proc. - o 2 punkty procentowe mniej niż w czerwcu - wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Do zwolenników rządu zalicza się w czerwcu 38 proc. badanych (bez zmian); 23 proc. respondentów deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu (spadek o 1 punkt procentowy). Obojętność wobec rządu deklaruje 32 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy); 7 proc. badanych - o 2 punkty proc. więcej niż w czerwcu - nie umiało jednoznacznie określić swej postawy wobec rządu.  

Reklama

CBOS zapytał też o ocenę działalności rządu. Dotychczasowe efekty działań obecnego gabinetu dobrze ocenia 52 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do czerwca), natomiast 27 proc. (więcej o 1 punkt procentowy) krytycznie podsumowuje dorobek rządu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 21 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe). 

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej 50 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie (bez zmian od czerwca), 35 proc. negatywnie (spadek o 1 punkt proc.), a 15 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 punkt).  

CBOS zwrócił uwagę, że w porównaniu z czerwcem notowania rządu praktycznie nie uległy zmianom. Ośrodek badań podkreślił, że miesiące wakacyjne sprzyjają spadkowi zainteresowania polityką, jednak w tym roku również latem kilka kwestii politycznych jest bardzo żywo dyskutowanych. 

"W czasie realizacji lipcowego badania odbywały się protesty w sprawie sytuacji w sądownictwie. Dotyczą one przede wszystkim I Prezes Sądu Najwyższego mającej przed upływem zapisanej w konstytucji kadencji przejść na emeryturę. Kontrowersje wokół tego tematu nie wpływają jednak na bieżącą ocenę działalności rządu, z której - jak widać - Polacy są na ogół zadowoleni" - czytamy w komentarzu.  

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 28 czerwca-5 lipca 2018 roku na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama