Reklama

Reklama

CBOS: Dwukrotny wzrost negatywnych ocen prezydenta

Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynęło korzystnie na notowania prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydenturę Andrzeja Dudy negatywnie ocenia 40 proc. badanych (dwukrotnie więcej niż w listopadzie), pozytywnie 43 proc. - wynika z sondażu CBOS. Pracę Sejmu dobrze ocenia 25 proc., a źle 58 proc. ankietowanych. O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się 27 proc. respondentów, a krytycznie - 45 proc.

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiło znaczne pogorszenie notowań prezydenta. Pomimo tego, że ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) ma dobrą opinię o Dudzie, to odsetek osób niezadowolonych z jego prezydentury zwiększył się dwukrotnie (wzrost o 20 punktów procentowych - do 40 proc.). Ubyło także badanych, którzy nie mieli dotychczas wyrobionego zdania o działalności prezydenta - spadek z 38 proc. do 17 proc.

Reklama

CBOS podaje, że zadowoleni z prezydentury Dudy są głównie najmłodsi respondenci (18-24), mieszkańcy wsi, osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze, posiadający gospodarstwa domowe o niskich lub przeciętnych dochodach per capita, a także biorący udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu oraz identyfikujący się z prawicą. 

Natomiast niezadowoleni ze sposobu sprawowania przez niego prezydentury to głównie osoby starsze (55 lat i więcej), osoby mieszkające w miastach (zwłaszcza w aglomeracjach), mające wykształcenie wyższe lub średnie, uzyskujące najwyższe dochody, źle oceniające własną sytuację materialną, niepraktykujące religijnie lub robiące to sporadycznie i deklarujące lewicową lub centrową orientację polityczną.

Jak wynika z sondażu, pozytywna opinia o pracy głowy państwa jest powszechna w elektoracie PiS - w tym SP i PR - (92 proc.), a także przeważa wśród zwolenników Kukiz'15 (69 proc.). Wyborcy ugrupowań opozycyjnych w większości negatywnie wypowiadają się o Dudzie. Najwyższy poziom niezadowolenia CBOS zaobserwował wśród sympatyków Nowoczesnej (82 proc.); PO - 68 proc.

Sposób sprawowania urzędu przed Dudę pozytywnie ocenia 80 proc. badanych, którzy głosowali na niego w II turze wyborów. Wśród wyborców byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego dominuje niezadowolenie z działalności głowy państwa (81 proc.).

Notowania Sejmu i Senatu

CBOS zauważa, że nowy parlament spotyka się na ogół z negatywnym odbiorem, podobnym do rejestrowanego pod koniec urzędowania poprzedniego.

Niezadowolenie z funkcjonowania Sejmu wyraża 58 proc. badanych (o 1 punkt proc. więcej niż w listopadzie), a Senatu - 45 proc. (o 3 punkty proc. mniej niż w poprzednim miesiącu). Pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 25 proc. ankietowanych (o 4 punkty proc. mniej niż w listopadzie), a senatorów - 27 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż przed miesiącem). 17 proc. badanych (o 3 punkty proc. więcej niż w listopadzie) nie ma zdania na tematy pracy izby niższej; wyrobionej opinii na temat pracy senatorów nie ma 28 proc. Polaków (w listopadzie było to 26 proc.).

Z badania CBOS wynika, że poprzedni parlament wybrany w 2011 r. na starcie miał więcej ocen negatywnych i zarazem mniej pozytywnych. W poprzedniej kadencji o początkach pracy Sejmu pozytywnie wypowiadało się 20 proc. badanych, a negatywnie 61 proc., z kolei z pracy senatorów zadowolonych było 21 proc. ankietowanych, krytycznie do niej odnosiło się 52 proc. osób.

Według sondażu najczęściej pozytywnie o działalności Sejmu wypowiadają się najmłodsi respondenci i osoby w wieku 45-54, badani z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, uczestniczący w praktykach religijnych klika razy w tygodniu oraz identyfikujący się z prawicą. Z kolei pod względem niezadowolenia wyróżniają się osoby mające od 55 do 64 lat, mieszkańcy największych aglomeracji, najlepiej wykształceni, uzyskujący najwyższe dochody, źle oceniający własną sytuację materialną, niebiorący udziału w praktykach religijnych lub praktykujący kilka razy w roku, a także deklarujący lewicowe lub centrowe poglądy polityczne.

Pozytywna ocena pracy Sejmu VIII kadencji dominuje wśród ankietowanych, którzy w ewentualnych wyborach zagłosowaliby na PiS (55 proc.). Wśród potencjalnego elektoratu Kukiz'15 53 proc. osób nie jest zadowolonych z pracy izby niższej, natomiast 35 proc. uważa, że jest ona dobra. 68 proc. zadeklarowanych wyborców PO oraz 87 proc. Nowoczesnej krytykuje obecny Sejm.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 3-10 grudnia 2015 r. na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje