Reklama

​CBOS: Co Polacy sądzą o pracy prezydenta i parlamentu?

29 proc. badanych pozytywnie ocenia pracę posłów, negatywnie - 56 proc. O prezydenturze Andrzeja Dudy z uznaniem wypowiada się 55 proc. ankietowanych, 35 proc. jest z niej niezadowolonych - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Autorzy lipcowego badania zwrócili uwagę, że oceny działalności zarówno izby niższej (Sejmu), jak i wyższej (Senatu) nadal są raczej krytyczne niż pozytywne, jednak relatywnie lepsze niż notowane w pierwszym kwartale br. i na początku drugiego.

Jak wynika z badania, obecnie pracę posłów negatywnie ocenia 56 proc. (o 2 pkt proc. więcej) ankietowanych, a pracę senatorów 45 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Z kolei na zadowolenie z działalności Sejmu wskazywało 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.) badanych, do Senatu zaś - 30 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

"Niezadowolenie z pracy posłów i senatorów jest z reguły tym większe, im wyższy poziom wykształcenia respondentów i dochody per capita, większa miejscowość ich zamieszkania oraz im mniejsze zaangażowanie religijne i bardziej lewicowe poglądy polityczne" - stwierdzili autorzy badania w komentarzu.

Reklama

Jak dodali, w grupach społeczno-zawodowych krytycyzm w tym względzie wyrażają głównie prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

"Z kolei pozytywnie o pracy parlamentarzystów wypowiadają się przede wszystkim osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu, o prawicowych poglądach politycznych, osiągające relatywnie niskie, choć nie najniższe dochody per capita, mające od 18 do 24 lat, a w grupach społeczno-zawodowych zwłaszcza rolnicy oraz uczniowie i studenci" - wskazali autorzy badania.

Ponadto pozytywnie o pracy posłów i senatorów wypowiadają się przede wszystkim zwolennicy partii rządzącej - 58 proc. z nich pozytywnie ocenie prace parlamentu. W elektoracie PO i ruchu Kukiz'15 zdecydowanie przeważają oceny negatywne - odpowiednio 80 proc. i 74 proc.

Oceny prezydenta

Autorzy badania zwrócili uwagę, że od dłuższego czasu na dość stabilnym poziomie utrzymują się notowania prezydenta Andrzeja Dudy. W lipcu pozytywnie o jego prezydenturze wypowiada się 55 proc. (o 1 pkt proc. więcej) Polaków , a niezadowolonych z niej jest 35 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Zadowoleni z obecnej prezydentury są przede wszystkim wyborcy Andrzeja Dudy z ostatnich wyborów prezydenckich - 83 proc. z nich pozytywnie ocenia działalność prezydenta. "Z kolei w większości krytyczni wobec sposobu sprawowania najwyższego urzędu w państwie przez Andrzeja Dudę są wyborcy Bronisława Komorowskiego (76 proc.)" - czytamy w badaniu.

"Wśród niegłosujących w ostatnich wyborach prezydenckich opinie są nieco bardziej podzielone, jednak zadowolenie z działalności prezydenta przeważa nad niezadowoleniem (50 proc. wobec 33 proc.)" - dodano.

Z danych CBOS wynika, że zadowolenie z działalności głowy państwa relatywnie najczęściej wyrażają najmłodsi ankietowani, osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, osiągające najniższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym. Ponadto respondenci mieszkający na wsi oraz badani o prawicowych poglądach politycznych i praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu.

W grupach społeczno-zawodowych pozytywnie o prezydenturze Dudy wypowiadają się głównie rolnicy, renciści, uczniowie i studenci oraz robotnicy niewykwalifikowani.

"Z kolei krytyczne oceny prezydentury są tym częstsze, im wyższy poziom wykształcenia badanych, im bardziej znacząca ich pozycja zawodowa oraz im wyższe dochody per capita" - czytamy w komentarzu do badania.

"Krytycyzmowi sprzyjają także: zamieszkiwanie w dużych miastach, rzadsze uczestnictwo w praktykach religijnych oraz lewicowe poglądy polityczne" - dodano.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że z działalności Dudy zadowoleni są niemal wszyscy zwolennicy partii rządzącej (94 proc.), 52 proc. zdeklarowanych wyborców ruchu Kukiz'15 oraz 23 proc. potencjalnych wyborców PO. Dodatkowo praca prezydenta spotyka się z akceptacją 58 proc. badanych osób, które nie wiedzą, czy wzięłyby udział w ewentualnych wyborach parlamentarnych, oraz 46 proc. osób, które są pewne, że nie poszłyby do urn wyborczych.

Polacy krytyczni wobec TK

Badacze CBOS zapytali też o działalność Trybunału Konstytucyjnego. 45 proc. ankietowanych krytycznie ocenia działalność TK, a 26 proc. (o 7 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu) jest z niej zadowolona. Autorzy badania zaznaczyli, że choć aktualnie oceny działalności tej instytucji powróciły do poziomu ze stycznia br., to nadal są gorsze niż w całym ubiegłym roku.

Zdaniem autorów sondażu, oceny działalności TK zależą w znacznej mierze od preferencji partyjnych respondentów. "Z aprobatą wypowiadają się o niej przede wszystkim zwolennicy PiS (47 proc. wskazań), natomiast w elektoratach ruchu Kukiz'15 oraz PO, a także wśród osób niezdecydowanych co do udziału w hipotetycznych wyborach i tych, które nie zamierzają w nich uczestniczyć, opinie negatywne wyrażane są częściej niż pozytywne" - czytamy w badaniu. Dodano, że najbardziej krytyczni wobec działalności Trybunału są potencjalni wyborcy Platformy Obywatelskiej - 74 proc. opinii.

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo pomiędzy 29 czerwca a 6 lipca br. na grupie 977 dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy