Reklama

CBOS: Co jest głównym źródłem zadowolenia Polaków?

Dzieci, związki, relacje z ludźmi były w 2015 r. głównym źródłem zadowolenia Polaków - wynika z sondażu CBOS. Najmniej satysfakcji czerpali ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów.

CBOS bada źródła zadowolenia Polaków od 1994 r. Tak jak w minionych latach źródłem największej satysfakcji są relacje z najbliższymi. Z dzieci zadowolonych jest 92 proc. rodziców, a ze swego związku - prawie dwie trzecie małżonków (61 proc.; a łącznie z "raczej zadowolonymi" - 89 proc.). Swoje relacje z przyjaciółmi i bliskimi znajomymi pozytywnie ocenia ponad cztery piąte ankietowanych (82 proc).

Jak podano, wskaźnik dotyczący zadowolenia z dzieci i przyjaciół pozostaje od trzech lat na tym samym poziomie. Odsetek osób zadowolonych ze swego małżeństwa na koniec 2015 r. był najwyższy od 1994 r. Od 2014 r. przybyło przede wszystkim tych, które są bardzo zadowolone (wzrost z 50 proc. do 61 proc).

Reklama

Dwie trzecie badanych jest zadowolonych z przebiegu swojej pracy zawodowej (66 proc.), choć na ogół jest to satysfakcja umiarkowana (47 proc.). Niewiele mniej osób jest zadowolonych ze swojego wykształcenia i kwalifikacji (64 proc). Po trzy piąte badanych (60 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich materialnych warunków życia, takich jak mieszkanie i jego wyposażenie, a także ze stanu swojego zdrowia.

Blisko połowa Polaków (49 proc.) deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość, ale 30 proc. ma ambiwalentne odczucia w tym względzie, a 14 proc. postrzega przyszłość pesymistycznie.

Zadowolenie z materialnych warunków bytu wzrosło od 2014 r. o 4 punkty procentowe; o 5 punktów wyższe są też dane dotyczące osobistych perspektyw na przyszłość. W porównaniu z 2014 r. nie zmienił się natomiast odsetek respondentów deklarujących zadowolenie ze stanu swojego zdrowia, już wówczas jednak osiągnął on poziom najwyższy od 1999 r.

Jedynym aspektem życia, z którego poczucie satysfakcji w ostatnim roku nieco zmalało (spadek o 1 punkt procentowy), są dochody i sytuacja finansowa, jednak nadal odsetek osób zadowolonych jest jednym z najwyższych od 1994 r. W najnowszym badaniu zadowolonych z tego było 28 proc. Polaków, pozostali najczęściej uważają swoje finanse za przeciętne albo są z nich niezadowoleni.

Według CBOS w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrosło wśród dorosłych Polaków ogólne zadowolenie z życia. W grudniu 2015 r. ponad trzy czwarte badanych (76 proc., od  grudnia 2014 r. wzrost o 4 punkty procentowe) deklarowało, że jest generalnie zadowolonych ze  swojego życia, przy czym jedna czwarta jest bardzo zadowolona. Co piąty ankietowany (20 proc., spadek o 4 punkty) twierdził, że jest z niego średnio zadowolony, a tylko czterech na stu wyrażało niezadowolenie (w tym przytłaczająca większość to "raczej niezadowoleni") ogólnie z całego życia.

Poczucie satysfakcji z życia różnicuje przede wszystkim ocena własnej sytuacji materialnej. Wśród osób dobrze oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych przeważająca większość (89 proc.) deklaruje zadowolenie z życia, nie ma natomiast w tej grupie nikogo, kto byłby z życia niezadowolony. Również wśród respondentów określających własne warunki materialne jako przeciętne większość (65 proc.) jest zadowolona, blisko jedna trzecia (31 proc.) zalicza się do średnio zadowolonych, a czterech na stu (4 proc.) deklaruje niezadowolenie.

Wśród badanych źle oceniających warunki materialne swoich gospodarstw domowych co prawda również najliczniejsi są zadowoleni z życia, ale stanowią oni tylko niespełna dwie piąte tej grupy (39 proc.). Niewiele mniej respondentów negatywnie oceniających własne warunki materialne (35 proc.) deklaruje średnie zadowolenie z całokształtu swojego życia, jednak co czwarty z tej grupy (25 proc.) jest z niego niezadowolony.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-10 grudnia 2015 r. na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: sonadaż CBOS

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy