Reklama

Reklama

​CBOS: 46 proc. respondentów źle oceniało sytuację w Polsce przed wyborami

Mimo nieznacznej poprawy nastrojów Polaków w porównaniu do września, przed wyborami nadal 46 proc. badanych źle oceniało sytuację w kraju - wynika z opublikowanego w środę sondażu CBOS. Najbardziej niezadowoleni byli wyborcy Kukiza, Zjednoczonej Lewicy i PiS.

Najbardziej krytyczni w ocenie kierunku, w jakim zmierza państwo Polskie, byli wyborcy komitetu Kukiz'15, oraz osoby deklarujące niechęć do udziału w wyborach - aż 58 proc. z nich oceniło kierunek rozwoju kraju jako zły. Opinię tę podzielała również ponad połowa osób deklarujących chęć oddania głosu na Zjednoczoną Lewicę (56 proc.) i Prawo i Sprawiedliwość (53 proc.) - wynika z badania CBOS "Nastroje społeczne przed wyborami parlamentarnymi".

Przed wyborami parlamentarnymi, najbardziej zadowoleni z sytuacji kraju byli przyszli wyborcy Nowoczesnej Ryszarda Petru i Platformy Obywatelskiej, z pośród których kolejno 61 i 58 proc. pozytywnie oceniło kierunek zmian w Polsce.

Reklama

Większość respondentów negatywnie oceniła też sytuację polityczną w kraju. Jedynie 10 proc. badanych było z niej zadowolonych, a łącznie 85 proc. oceniło ją jako złą (45 proc.) lub przeciętną (40 proc.). Jak podkreślili analitycy CBOS, wśród niezadowolonych dominowały osoby niezadowolone ze swoich warunków materialnych utożsamiający się z prawicą. "W grupach zawodowych najczęściej są to pracownicy średniego szczebla, w tym technicy oraz pracujący na własny rachunek (po 55 proc. badanych)" - podkreślili.

Jak zaznaczyli autorzy sondażu, krytyczna ocena sytuacji kraju dominuje wśród większości przebadanych grup społeczno-demograficznych. "Jedynie wśród kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla, rolników oraz prywatnych przedsiębiorców, a ponadto wśród osób uzyskujących najwyższe dochody per capita oraz wyrażających zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej opinie pozytywne przeważają nad negatywnymi" - czytamy w podsumowaniu sondażu.

Z kolei najbardziej niezadowolonymi z rozwoju Polski byli respondenci źle oceniający swoją sytuację materialną, zarabiający najmniej w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, "a w grupach społeczno-zawodowych - zwłaszcza bezrobotni i gospodynie domowe".

W październikowym badaniu CBOS, podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, nie uległa zmianie ocena poziomu życia Polaków i ich rodzin. Nadal połowa respondentów (51 proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, dwie piąte (40 proc.) uważa, że przeciętnie, a co jedenasty (9 proc.) - że źle.

W porównaniu do września, kiedy 23 proc. pytanych przez CBOS Polaków spodziewało się pogorszenia sytuacji kraju w przyszłości, w październiku ich liczba spadła o 8 pkt proc. (do 15 proc.), a o 6 pkt proc. wzrosła liczba badanych, którzy nie spodziewają się zmian (51 proc.). Nadal prawie co piąty ankietowany (19 proc.), ma nadzieję na poprawę sytuacji państwa w przyszłości.

Sondaż Centrum Badania Opinii Publicznej "Nastroje społeczne przed wyborami parlamentarnymi", został przeprowadzony w dniach 15-21 października 2015 r. na liczącej 1114 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów, wspomaganych komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy