Reklama

CBOS: 46 proc. badanych źle ocenia rozwój sytuacji w kraju

Prawie połowa badanych (46 proc.) uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku, a ponad jedna trzecia (36 proc.) - że w dobrym. Zdania nie ma co szósty ankietowany (18 proc.) - wynika z grudniowego sondażu CBOS.

Jak napisano w raporcie z badania, grudzień nie przyniósł większych zmian w nastrojach społecznych. 46 proc. badanych jest rozczarowanych kierunkiem zmian zachodzących w Polsce (w porównaniu z listopadem spadek o 1 pkt proc.) Przekonanie, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku wyraziło 36 proc. respondentów (bez zmian). Co szósty uczestnik sondażu (18 proc., wzrost o 1 pkt proc.) nie miał zdania.

Kto jest najbardziej niezadowolony?

Z badania wynika, że najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci o lewicowych poglądach politycznych (75 proc. opinii negatywnych), mieszkańcy największych aglomeracji (69 proc.) oraz osoby niepraktykujące religijnie (64 proc.). Zadowoleni to przede wszystkim pracownicy administracyjno-biurowi (64 proc.).

Reklama

Z punktu widzenia deklarowanego poparcia dla partii politycznych, osoby zadowolone z sytuacji w kraju zdecydowanie przeważają w elektoracie PiS (78 proc. opinii pozytywnych). Ci, którzy deklarują, że zagłosują na PO, Nowoczesną lub ruch Kukiz'15, a także osoby niezainteresowane głosowaniem w wyborach, sytuację w kraju oceniają negatywnie. Najbardziej krytyczni są wyborcy Nowoczesnej (83 proc. ocen negatywnych) i PO (71 proc.).

Sytuację polityczną w kraju negatywnie oceniło dwie piąte ankietowanych (39 proc, spadek o 1 pkt proc. w ciągu miesiąca). Niewiele mniej (36 proc.) uważa, że sytuacja polityczna jest ani dobra, ani zła (spadek o 2 pkt. proc.). Pozytywną ocenę wyraziło 19 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.).

Ocena kondycji gospodarczej kraju

W porównaniu z listopadem niewielkiemu pogorszeniu uległy oceny kondycji gospodarczej kraju - napisano w raporcie. Z 20 do 23 proc. wzrósł odsetek określających ją jako złą, z 32 do 31 proc. zmniejszyła się grupa tych, którzy są z niej zadowoleni. Nadal jednak największa część ankietowanych (41 proc.) uważa, że sytuacja gospodarcza kraju jest ani dobra, ani zła (spadek o 1 pkt proc.).

Niecałe trzy piąte badanych (57 proc.) uważa, że ich rodzinie żyje się dobrze (spadek o 2 pkt. proc.). Odpowiedź "ani dobrze, ani źle" wybrało 36 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.). Nie zmieniła się grupa uważających, że ich rodzinie żyje się źle - wynosi ona 7 proc.

Trzeci miesiąc z rzędu poprawiły się oceny materialnych warunków życia gospodarstw domowych. Z 54 do 58 proc. wzrósł odsetek respondentów, którzy oceniają je pozytywnie. Jednocześnie z 37 do 35 proc. zmniejszyła się grupa osób, których ocena jest przeciętna, a z 9 do 7 proc. spadł odsetek tych, którzy uważają, że jest zła.

Z 61 do 64 proc. wzrósł odsetek badanych, którzy dobrze oceniają sytuację w swoim zakładzie pracy. Mniej niż jedna czwarta badanych (23 proc.) uważa, że ta sytuacja nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 5 pkt. proc.). Co dziesiąty ankietowany (11 proc.) uważa, że jest ona zła (wzrost o 1 pkt proc.).

"Mimo nieznacznych wahań, nastroje społeczne w całym mijającym roku utrzymywały się na dość stabilnym poziomie. Grudzień również nie przyniósł w tym względzie znaczących zmian" - zauważa CBOS w raporcie z sondażu.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-11 grudnia 2016 r. na liczącej 1136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy