Reklama

​CBOS: 41 proc. Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Po wyborach parlamentarnych 41 proc. Polaków źle ocenia sytuację w kraju, przeciwnego zdania jest jedna trzecia (34 proc.) ankietowanych, a co czwarty (25 proc.) nie ma zdania na ten temat - wynika z listopadowego sondażu CBOS przesłanego w czwartek PAP.

Chociaż w opiniach na temat rozwoju sytuacji w kraju nadal największy jest odsetek ocen krytycznych, to w listopadzie jest on mniejszy o 5 punktów proc. niż przed miesiącem. Jednocześnie o 2 punkty proc. wzrosła liczba badanych pozytywnie wyrażających się o kierunku zmian w Polsce.

Najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci niepraktykujący religijnie (59 proc.), określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (55 proc.), niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej (54 proc.), mieszkający w małych miastach (54 proc.) oraz osoby w wieku od 18 do 24 lat (52 proc.). Pod względem statusu zawodowego są to przede wszystkim robotnicy niewykwalifikowani (54 proc.), bezrobotni (52 proc.) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (50 proc.).

Reklama

Po wyborach 43 proc. ankietowanych określa sytuację polityczną jako ani dobrą, ani złą. Jako dobrą określa ją obecnie co ósmy respondent (13 proc., wzrost o 3 punkty proc.). Niemal trzykrotnie więcej osób (36 proc.) jest przeciwnego zdania, ale ich przewaga w ostatnim miesiącu się zmniejszyła (spadek o 9 punktów).

Oceny sytuacji gospodarczej w kraju są również nieco lepsze niż w październiku. Niemal jedna trzecia badanych (31 proc., wzrost o 6 punktów proc.) pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki, niespełna dwie piąte (38 proc., spadek o 4 punkty) określa jej kondycję jako przeciętną, a jedna czwarta (25 proc., spadek o 3 punkty) wystawia oceny negatywne.

Nie zmieniły się natomiast opinie respondentów o warunkach materialnych ich gospodarstw domowych. Połowa badanych (50 proc.) uważa, że są one dobre, niemal dwie piąte (39 proc.) - że przeciętne, a co dziewiąty (11 proc.) ocenia je negatywnie.

Najbardziej optymistyczni wyborcy PiS

CBOS zapytał także o przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w kraju w najbliższym roku. W takim samym stopniu wzrósł odsetek ankietowanych, którzy liczą na poprawę (z 19 proc. do 24 proc.), jak i odsetek respondentów obawiających się pogorszenia (z 15 proc. do 20 proc.). Zmniejszyła się natomiast grupa tych, którzy sądzą, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju nie zmieni się (spadek z 51 proc. do 44 proc.).

W elektoratach partyjnych zdecydowanie najbardziej optymistyczni co do rozwoju sytuacji w Polsce w najbliższym roku są zwolennicy PiS, wśród których przeważa przekonanie, że się ona poprawi (54 proc. wskazań). Wyborcy Zjednoczonej Lewicy w większości (62 proc. wskazań) obawiają się zmian na gorsze.

CBOS zapytał także o przewidywania dotyczące poziomu życia ankietowanych i ich rodzin. Ponad połowa respondentów (58 proc., od października spadek o 3 punkty proc.) sądzi, że za rok będzie im się żyło tak samo jak teraz, niespełna jedna czwarta (23 proc., wzrost o 3 punkty) spodziewa się poprawy i tylko co jedenasty (9 proc.) przewiduje pogorszenie.

Ocena rynku pracy

Jak wynika z sondażu, od października nieco poprawiły się oceny sytuacji panującej na lokalnych rynkach pracy. Wprawdzie nadal tylko nieliczni (4 proc.) twierdzą, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, ale blisko połowa badanych (48 proc., wzrost o 5 punktów proc.) uważa, że jakieś zatrudnienie jest osiągalne. Ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.) ocenia, że na rynku lokalnym trudno jest o jakąkolwiek pracę, a co dwunasty (8 proc., spadek o 4 punkty) twierdzi, że nie ma szans na żadne zatrudnienie.

Jak podkreślono w podsumowaniu badania, wybory zazwyczaj przynoszą poprawę nastrojów społecznych i wzrost nadziei na lepszą przyszłość. "Wyniki sondażu przeprowadzonego niespełna miesiąc po wyborach wskazują na dość wyraźny spadek krytycyzmu w ocenie rozwoju ogólnej sytuacji w kraju oraz w jej wymiarze politycznym i gospodarczym" - wskazuje CBOS.

Sondaż Centrum Badania Opinii Publicznej "Aktualne problemy i wydarzenia", został przeprowadzony w dniach 5-11 listopada na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Sondaż CBOS | nastroje społeczne

Reklama

Reklama

Reklama