Reklama

Bój o prezydenckie ustawy. Relacja na żywo

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka - pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza - zajmuje się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Na razie nie ma mowy o kolejnych wetach prezydenta do przepisów dot. sądownictwa; zależy co będzie się działo; diabeł tkwi w szczegółach - powiedziała w środę doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska. Po godz. 15 sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wznowiła prace nad projektem prezydenta dot. nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej, w czasie przerwy w obradach komisji, w Sejmie odbyło się spotkanie dot. tego projektu. Uczestniczyli w nim m.in., szef komisji Stanisław Piotrowicz (PiS), doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska, minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Reklama

Dalszą część relacji możesz znaleźć TUTAJ.

17:39

Poprawka do art. 35 zgłoszona przez Daniela Milewskiego została przyjęta.

17:36

Art. 35 został przyjęty po odrzuceniu poprawki Nowoczesnej.

17:35

Propozycja Nowoczesnej została odrzucona w głosowaniu. Artykuł 34 został przyjęty, za głosowało 14 osób, przeciw było 8 posłów.

17:33

Nowoczesna zgłasza poprawkę do art. 34. - Co się stało z promowaną przez PiS ideą losowania sędziów - zwróciła uwagę Gasiuk-Pihowicz, twierdząc, że autorzy artykułu chcą "ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości".

17:30

- To jest pana prywatny folwark? - spytała Gasiuk-Pihowicz, zarzucając Piotrowiczowi brak dyscypliny na sali. W międzyczasie przyjęto art. 33.

17:28

Uczestnicy debaty zarzucają sobie wzajemnie hipokryzję. Padają mocne słowa. Teraz członkowie komisji debatują nad art. 33, który ma precyzować tekst ślubowania.

17:26

- Ta ustawa powoduje, że każdy powołany sędzia będzie miał nalepkę partii politycznej - skrytykował poseł Budka zarzucając PiS hipokryzję polityczną.

17:21

Głosowanie nad art. 32. Za przyjęciem artykułu zagłosowało 13 osób, przeciw było 8. Artykuł został przyjęty po uwagach redakcyjnych.

17:17

Kolejna poprawka Nowoczesnej. Tym razem do art. 31. Poprawka nie została przyjęta. Zaproponowana w druku wersja artykułu została przyjęta.

17:15

Nowoczesna zgłosiła poprawkę do art. 30. Za głosowało 5 posłów, poprawka została odrzucona. Artykuł 30 w wersji z druku został przyjęty.

17:13

- Skąd to wzmocnienie roli prezydenta? Mamy dwie ustawy, które są miażdżone przez polityków PiS - zastanawiała się posłanka Gasiuk-Pihowicz. - Prezydent nie jest przedstawicielem partii politycznej - odparł Paweł Mucha.

17:08

Głosowanie nad przyjęciem art. 29 z zaakceptowanymi przez Kancelarię Prezydenta poprawkami. Za było 13 osób, przeciw -  8. Artykuł został przyjęty.

17:05

Do art. 29 zgłoszono dwie poprawki, zgłoszone przez członków Nowoczesnej i PO. Za pierwszą poprawką zagłosowało 5 posłów, przeciw było 18. Za poprawką opowiedziało się 7 posłów, przeciw było 15. Obie poprawki nie uzyskały większości.

Poseł Marcin Święcicki również zgłosił poprawkę. Za głosowało 8 osób, przeciwko - 15. Również i ta poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

17:04

Marcin Święcicki wypowiada się na temat osób, które pracowały w placówkach sądowniczych i naukowych za granicą.

- Uważam, że słowo "polskie" powinno być wykreślone. Wiele osób robi teraz karierę sądowniczą i naukową za granicą.

17:04

Trwa dyskusja nad art. 29, precyzującym to, kto może zostać powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

- Art. 3 stanowi, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ma równocześnie obywatelstwo innego kraju, ma takie same prawa i obowiązki wobec Polski, jak osoba posiadająca tylko polskie obywatelstwo. Pytanie moje jest takie, czy zaproponowane rozwiązanie, że funkcję może objąć wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nie stoi z sprzecznością z przywołaną Ustawą o obywatelstwie polskim - dopytywał poseł Myrcha.

16:51

Poseł Myrcha zgłosił wniosek o zmianę prowadzącego obrad. Wniosek został odrzucony.

16:50

Głosowanie nad poprawką posła Budy do artykułu 27. Za - 16 osób, przeciw - 8 - nikt się nie wstrzymał. Głosowały 24 osoby.

Za przyjęciem artykułu z poprawką zagłosowało 16 osób, przeciw było 9 osób.

16:49

- Chciałem powiedzieć, że rola obrońcy i postępowania dyscyplinarnego, która kończy się w niezależnym od partii sądzie najwyższym jest kluczowa - stwierdził poseł Brejza.

16:39

Posłanka Gasiuk-Pihowicz zgłosiła zażalenie do protokołu dotyczące nieuwzględnienia jej wniosku. - To sprawa do rozstrzygnięcia przez prezydium - zwrócił uwagę prowadzący debatę.

16:38

Poseł Buda proponuje nową treść artykułu 27. - To propozycja, by o właściwości Izby Dyscyplinarnej decydował prezes izby - wyjaśnia.

16:35

Głosowanie nad przyjęciem artykułu 24 z poprawką. Za - 16 osób, przeciw - 9. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

16:33

Głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez posłankę Dolniak: za - 9 osób, przeciw - 16, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Poprawka zgłoszona przez posła Budę: za 15 posłów, przeciw - 8, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Druga poprawka została przyjęta.

16:32

- Chciałabym się dowiedzieć od ministra sprawiedliwości, o ile zwiększyła się liczba postępowań, że zasadne jest powołanie Izby Dyscyplinarnej? - pytała Barbara Dolniak.

16:27

- Jak to jest, że poprawka zgłaszana przez PiS jest komentowana przez ministra sprawiedliwości, który lepiej czuje jej ratio legis? Proszę, aby do tego odniosło się prezydium. Kto zmienia ten projekt PiS, czy Ministerstwo Sprawiedliwości - dopytywała posłanka Gasiuk-Pihowicz.

16:25

Obecnie komisja debatuje nad odpowiedzialnością poszczególnych izb za sprawy dyscyplinarne. Głos zabrał jeden z autorów poprawki Waldemar Buda.

- Moja poprawka jest zmodyfikowana o ostatnią część, której nie przeczytałem - stwierdził poseł Waldemar Buda. Ja tej części poprawki nie podtrzymuję.


16:20

- Nie widzę żadnych ryzyk związanych z tym, że jedna z izb będzie rozwiązywała sprawy dyscyplinarne - stwierdził Paweł Mucha. Kwestia organizacji izb nie stanowi o kwestii niezawisłości sędziowskiej - dodał.

16:12

- Następuje znacząca zmiana jeśli chodzi o skargi kasacyjne. Tworzą państwo wyjątkową izbę, z odrębnym budżetem, z wyższymi płacami dla sędziów. Ci nowi sędziowie nie będą sędziami starej daty, to będą sędziowie, którzy zostaną wybrani przez PiS-owskich nominatów. Chciałabym przypomnieć, że związki zawodowe i samorządy to było wielkie osiągnięcie Solidarności - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

16:09

- Dzisiaj kasacje rozpoznaje Sąd Najwyższy - powiedział minister Marcin Warchoł. Zmiana jest zmianą organizacyjną, nie jest zmianą merytoryczną. To kompletnie nic nie zmienia.

15:54

- Na wszystkie zmiany i poprawki należy patrzeć kompleksowo, tak jak patrzy na to opozycja. Wy dokonujecie dewastacji SN, będziecie kontrolowali nie tylko proces wyborczy, ale też finansowanie partii - twierdzi Borys Budka. - Chcecie państwo, żeby sędziowie orzekali w "duchu narodu" - dodał poseł PO.

15:36

Prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawy?

Tymczasem przegłosowano artykuł 24 ustawy.

15:26

- Ten projekt to marnotrawstwo wiedzy sędziowskiej - oburza się posłanka Gasiuk-Pihowicz, omawiając artykuł 23 projektu ustawy o SN. Parlamentarzystka Nowoczesnej ponownie zarzuciła projektowi niekonstytucyjność. Ostatecznie 14 posłów zagłosowało za przyjęciem artykułu 23 w wersji z druku.

15:22

Komisja wznowiła prace. Przegłosowano własnie artykuł 22 - jak to powiedział Piotrowicz - w "wersji zawartej w druku". 13:6, artykuł 22 został przyjęty.

15:21

15:07

Przerwa się przedłuża. Oto powód:

W Sejmie miał również pojawić się prezydencki minister Paweł Mucha.

13:28

Po przegłosowaniu artykułu 21 przewodniczący Piotrowicz zarządził 45-minutową przerwę.

13:25

Głosowanie:

13:18

W trakcie obrad doszło do spięcia między Piotrowiczem a Żurkiem. "Pan jest zaprzeczeniem apolityczności sędziów. Proszę spojrzeć w lustro" - przewodniczący do sędziego.

13:15

Komisja burzliwie dyskutuje nad Izbą Dyscyplinarną. Opozycja uważa, że to będzie instytucja ze zbyty szerokimi kompetencjami i "obok" Sądu Najwyższego. 

- Nie twórzmy fikcji prawnej. Jak chcecie stworzyć odrębny sąd dyscyplinarny obok Sądu Najwyższego to go stwórzcie. Nie nazywajcie go jednak Sądem Najwyższym, bo to będzie odrębny sąd, z odrębnymi kompetencjami - dodaje sędzia Żurek.

12:59

Gersdorf: Państwo proponujecie marginalizowanie pierwszego prezesa SN wbrew temu, co proponował prezydent. (...) Powracacie do przepisów i rozwiązań zawetowanych przez prezydenta. 

Po tych słowach pierwsza prezes SN opuściła obrady komisji ze względu na "inne obowiązki".

12:56

Waldemar Buda z PiS zgłosił poprawki do artykuł 19. Głos opozycji: "Wywracacie sens istnienia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. (...) Projekt prezydenta jest wywracany przez PiS w porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości" - argumentuje poseł Myrcha.

"Pana uwagi nie są na miejscu" - odpowiada przewodniczący Piotrowicz.

12:54

12:52

Biuro Legislacyjne zgłosiło uwagi do artykuł 18 o charakterze redakcyjnym. Odpowiedziała na nie przedstawiciel prezydenta Dudy. Artykuł 18 dotyczy opiniowania kandydatów na sędziów SN. Za przyjęciem zagłosowało 14 posłów, 9 było przeciw.

12:42

Barbara Dolniak (Nowoczesna) zgłosiła poprawkę zmiany brzmienia artykułu 17, która usuwa Izbę Dyscyplinarną z przepisu. Poprawka została odrzucona 17 głosami. Sam artykuł 17 ustawy o SN został przyjęty 14 głosami.

12:40

Artykuł 16 został przegłosowany w stosunku 15 do 8.

12:32

- Mamy tutaj projekt prezydencki formowany przez Zofię Romaszewska, ikonę opozycji. A tymczasem państwo wzorują się na ustawie z czasów PRL. (...) Jesteście gorsi od komunistów - posłanka Gasiuk-Pihowicz nie ustaje w krytykowaniu PiS.

12:14

Komisja głosowała nad poprawkami zgłoszonymi przez opozycję. Zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie poprawki do artykułu 14 zostały odrzucone. Sam artykuł został "przegłosowany". 15 za, 7 przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Przeszedł również artykuł 15.

12:10

- Powracanie do dyskusji, która toczyła się wczoraj, uważam za bezcelowe - przewodniczący Piotrowicz po raz kolejny odrzuca pytania opozycji. Tymczasem Biuro Legislacyjne zwraca uwagę, że w artykule 14 brakuje paragrafu 3...

12:08

- Uwaga pani pierwszej prezes jest chybiona - przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego na zarzuty Małgorzaty Gersdorf.

12:06

Poseł Borys Budka w czasie prac komisji.

12:05

- Przedstawiliście pakiet wielu poprawek, co do których prawnicy profesjonaliści nie mogą się odnosić w czasie trzydziestu sekund. Te poprawki trzeba pokazać prezydentowi, który jest prawnikiem - zaapelował sędzia Waldemar Żurek.

12:03

- To co obserwujemy w tym przepisie, to kolejna rola wzmacniająca rolę prezydenta w wymierza sprawiedliwości. (...) Przeciąganie liny między prezydentem a PiS ma uspokoić opinię publiczną - oświadczyła posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

12:01

Posłowie zgłaszają poprawki do artykułu 14, który dotyczy wyboru prezesów izb SN.

11:57

- Proszę o wycofanie słów, jakoby Biuro Legislacyjne pracowało stronniczo - zaznacza Marcin Święcicki po słowach przewodniczącego Piotrowicza krytykujących Biuro Legislacyjne.

Tymczasem głosowanie nad wnioskiem o ogłoszenie przerwy. 7 posłów głosowało za, 14 przeciwko. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

11:54

Pakiet 35 poprawek PiS do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym rozdano posłom podczas posiedzenia komisji, która pracuje nad tym projektem. Jedna z poprawek ogranicza stosowanie tzw. skargi nadzwyczajnej wstecz, inne zwiększają autonomię Izby Dyscyplinarnej SN.

Przedstawiciel sejmowego biura legislacyjnego podkreślił, że propozycje tych poprawek "będą prawdopodobnie zgłaszane przez posła Daniela Milewskiego (PiS)".

11:50

- Państwo polujecie na prowokacje, aby wprowadzić zamieszanie i uwikłać Ministerstwo Sprawiedliwości w jakąś grę - odpowiedział posłowi Myrsze wiceminister MarcinWarchoł.

11:49

11:47

- Te poprawki zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. To są legislacyjne pociski skierowane w Pałac Prezydencki, które mają na celu wywrócenie prezydenckiego projektu - mówi poseł Myrcha. 

11:46

Waldemar Buda zgłasza poprawkę o skreśleniu paragraf 3 artykułu 14.

11:44

- Siedzimy dzisiaj i na nowo piszemy ustawę, która jest prezydencja i pis-owska. Proszę o przerwanie obrad i ustalenie projektu - powiedział poseł Arkadiusz Myrcha.

11:38

Przypomnijmy stanowisko pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf:

"Nigdy nie byłam politykiem, nie mam swady politycznej, bronię niezależności sądów i niezawiłości sądownictwa" - zaznaczyła Gersdorf. Zaapelowała do posłów PiS, żeby "wzięli pod uwagę to, iż system, który ma być wprowadzony - partyjnego obsadzania SN - będzie dotyczył także ich, jak przestaną być u władzy". "To jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Po to chcieliśmy mieć niezależne sądy, aby ustrzec się od wpływów partyjnych na sądownictwo, biorąc pod uwagę historyczne wpływy partii PZPR na sądy" - oświadczyła.

Jak dodała, w jej apelu nie chodzi o nią oraz o innych sędziów zasiadających obecnie w SN. "Tu chodzi o system. Ten system jest degradowany w ustawie prezydenta" - podkreśliła Gersdorf (PAP).

11:31

"Czytanie poprawek"

11:17

Potrzebne konsultacje z prezydentem Andrzejem Dudą?

11:10

Nie wszystkie poprawki PiS po myśli Pałacu Prezydenckiego?

11:05

Były premier Leszek MIller komentuje wydarzenia w Sejmie

10:58

Zofia Romaszewska stwierdziła zarazem, że ustawa o KRS w wersji z poprawkami PiS "jest okej". Wcześniej prezydencka minister Anna Surówka-Pasek krytykowała poprawki PiS do tego projektu.

10:52

Kto ma rację w sporze o zgodność projektu z konstytucją?

10:47

"Jeżeli ustawa o SN będzie tak wyglądała, to prezydent powiedział, że ją zawetuje" - oznajmiła Romaszewska.

Na pytanie, czy będzie namawiać prezydenta do kolejnego weta, odparła: "Nie będę namawiała. Obawiam się, że może mnie nie posłuchać".

Zapytana, czy poprawki w tej formie były wcześniej znane prezydentowi, stwierdziła: "Do pewnego stopnia". 

10:46

Romaszewska pytana w Sejmie przez dziennikarzy, czy jest zadowolona z kształtu projektów ustaw o KRS i SN, odparła, że nie jest. Dopytywana, dlaczego, odparła: "Nie mogę na razie powiedzieć, bo muszę ustalić to z prezydentem, dlaczego jestem niezadowolona".

10:44

Poprawki zgłoszone przez PiS do prezydenckiego projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, są fatalne i nie do zaakceptowania - oświadczyła dziennikarzom doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska.

10:41

Sejmowa komisja sprawiedliwości opowiedziała się za wyborem I prezesa SN przez prezydenta spośród pięciu kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN. Odrzuciła poprawkę Nowoczesnej, by było to tylko dwóch kandydatów.

10:36

Sędzia Żurek próbuje się dowiedzieć, czego dotyczą poprawki, które otrzymał. Piotrowicz ucisza sędziego i kontynuuje głosowania dotyczące artykułu 12.

10:34

Trzeba przyznać, że atmosfera dzisiejszego posiedzenia komisji jest dużo spokojniejsza i bardziej merytoryczna niż wczoraj. Na razie.

10:27

Bartłomiej Wróblewski (PiS) tłumaczy, dlaczego prezydent ma wybierać spośród pięciu kandydatów na Pierwszego Prezesa SN: - Sytuacja, w której przedstawianych jest dwóch kandydatów, sprawia, że bardzo łatwo manipulować głową państwa.

10:26

Słowa Zofii Romaszewskiej są szeroko komentowane przez polityków opozycji:

10:24

Arkadiusz Myrcha (PO): - Władza wykonawcza będzie miała absolutną przewagę nad władzą sądowniczą przy wyborze Pierwszego Prezesa SN.

10:22

Brejza uważa, że sędzia, który sam na siebie zagłosował i tym samym otrzymał jeden głos, będzie mógł zostać wybrany przez prezydenta na Pierwszego Prezesa SN.

10:21

Brejza krytykuje szerokie uprawnienia prezydenta: - Może niech prezydent sam sobie dowolnie wybiera Pierwszego Prezesa SN?

Piotrowicz: - To niech pan zgłosi taką poprawkę.

10:20

Barbara Dolniak zwraca uwagę na nieścisłości dotyczące wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.

10:07

- Konstytucja wskazuje wprost, że prezydent powołuje Pierwszego Prezesa SN na 6-letnią kadencję. Przeniesienie w stan spoczynku może budzić wątpliwości co do zgodności z tym przepisem - powiedział przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu.

10:06

Według Biura ustawa narusza zasadę nieusuwalności sędziów.

10:05

Prezydent jako organ władzy wykonawczej nie powinien decydować o możliwości sprawowania władzy przez sędziego - uważa Biuro. Wedle ustawy to prezydent decydowałby, którzy sędziowie po ukończeniu 65. roku życia mieliby prawo orzekać w SN.

10:04

Według Biura Legislacyjnego Sejmu przepisy dotyczące przenoszenia sędziów SN w stan spoczynku może naruszać konstytucję.

10:03

Biuro Legislacyjne Sejmu ma wątpliwości do przepisów ustawy.

10:00

Romaszewska odpowiada: - Uważam, że sędziowie nie mają prawa bronić niezawisłości sądów.

09:57

Gersdorf: - Sędziowie SN nie chodzili z żadnymi świeczkami. Zwracam się do pani Romaszewskiej. Któryś raz powtarza pani tezę, że jestem politykiem. Ja bronię niezależności, niezawisłości sądu. Partyjne obsadzanie Sądu Najwyższego to bardzo niebezpieczne narzędzie. 

09:53

Zofia Romaszewska krytykuje sędziów za "występowanie ze świeczkami", nawiązując do obecności podczas społecznych protestów. "To wysoce nie na miejscu. To powinno usuwać z zawodu" - stwierdziła. 

09:52

Sanocki: - Stańmy na gruncie zasad. Nieusuwalność to nieusuwalność. Nie gwałćmy fundamentów. Jak byśmy źle o sędziach nie myśleli, nie możemy z nich zrobić funkcjonariuszy partyjnych. To że jesteście chwilę przy władzy, nie znaczy, że możecie wszystko zrobić.

09:50

Prezydencka minister Anna Surówka-Pasek, powołując się na opinię prof. Dobrowolskiego, przekonuje, że Pierwszy Prezes SN powinien być sędzią w stanie czynnym. Jeśli więc Małgorzata Gersdorf w wyniku ustawy stanie się sędzią w stanie spoczynku, to zdaniem Pałacu Prezydenckiego, nie będzie mogła dalej sprawować swojej funkcji.

09:46

Budka krytykuje zapisy pozwalające prezydentowi powołać na Pierwszego Prezesa SN osobę, która otrzymałaby niewiele głosów na forum Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

09:45

Borys Budka (PO): - Konstytucja mówi, że prezydent powołuje, a nie wybiera Pierwszego Prezesa SN.

09:43

Robert Kropiwnicki (PO): - Chcecie maksymalizować wpływ polityków na władzę sądowniczą po to, by realizowała wasze wytyczne.

09:42

Gasiuk-Pihowicz: - Modus operandi pozostaje taki sam jak w lipcowych ustawach. Mamy to samo niekonstytucyjne rozwiązanie. Pan prezydent nie dotrzymał słowa, że ustawy będą się czymkolwiek różniły od tych, które zawetował. Po prostu wyrwał sobie większy kawałek władzy.

09:41

Brejza: - Sędziowie będą się obawiali orzekać nie po myśli rządu. Zasada trójpodziału władzy ma praktyczny wymiar dla wolności obywateli.

09:39

Brejza pyta przedstawicielki prezydenta, jak by zareagowały, gdyby ktoś ustawą chciał skrócić kadencję Andrzeja Dudy.

09:38

Barbara Dolniak (Nowoczesna): - Ustawa wprost ingeruje w niezależność władzy sądowniczej.

Krzysztof Brejza (Platforma Obywatelska): - To jest rekomunizacja systemu. W 1947 r. PPR usuwał w ten sposób sędziów. Jeżeli konstytucja mówi, że prezes ma 6-letnią kadencję, to znaczy, że ma 6-letnią kadencję.

09:35

Sanocki: - To był żart, ja uwielbiam panią Gersdorf.

Spięcie między Piotrowiczem a Sanockim. Ten drugi zarzuca posłom PiS, że "zachowują się jak kukiełki". "Macie prikaz partyjny i żadne argumenty do was nie trafiają" - powiedział Sanocki. Poseł skrytykował wygaszanie kadencji sędziów SN.

09:34

Janusz Sanocki: "Ja pani prezes Gersdorf osobiście nie lubię...". Przewodniczący Piotrowicz upomina Gasiuk-Pihowicz, która zareagowała na te słowa.

09:33

Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes SN: - Chciałabym przypomnieć, że sędziowie są nieusuwalni. Wszyscy sędziowie. Ta ustawa łamie tę zasadę. To obraza przepisu, że sędzia jest nieusuwalny.

09:32

Przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich: Przerwanie kadencji I Prezes SN jest niedopuszczalne.

09:30

Marcin Wolny (Helsińska Fundacja Praw Człowieka): Ja również uważam, że skrócenie kadencji Pierwszej Prezes SN jest złamaniem konstytucji.

09:29

Sędzia Waldemar Żurek (KRS): Skrócenie kadencji Pierwszej Prezes SN jest rażącym deliktem konstytucyjnym. Tą sprawą zajmował się już Europejski Trybunał Praw Człowieka. Powtarzam - to jest rażące i oczywiste złamanie konstytucji.

09:28

Gasiuk-Pihowicz: Dla obywateli zmiana konstytucji zwykłą ustawą jest bardzo niebezpieczna. Za chwilę inne prawa zapisane w konstytucji mogą nam zostać w ten sposób odebrane.

09:25

Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna): Konstytucja mówi o 6-letniej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. I koniec, kropka. Nie ma możliwości skrócenia tej kadencji. Zapisy konstytucji są jasne i precyzyjne.

09:23

"Jeżeli prezydent dotrzymuje słowa, a ja wierzę, że głowa państwa powinna dotrzymywać słowa, to nie ma innego wyjścia, aniżeli zawetować ten bardzo zły, przyjęty projekt ustawy" - skomentował w radiowej Jedynce Borys Budka (PO), komentując poprawki wprowadzone przez PiS do ustawy o KRS.

09:21

Przypomnijmy, że wczoraj komisja zajmowała się projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Część poprawek PiS została skrytykowana przez przedstawicielkę Pałacu Prezydenckiego.

09:19

Komisja przeszła do omawiania rozdziału drugiego prezydenckiej ustawy o SN.

09:18

Rozpoczęło się posiedzenie komisji. Uczestniczy w nim m.in. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Sąd Najwyższy | Krajowa Rada Sądownictwa

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy