Reklama

Reklama

Beata Mazurek bagatelizuje opinię Biura Legislacyjnego Sejmu

Biuro Legislacyjne to nie Trybunał Konstytucyjny - tak rzecznik PiS Beata Mazurek skomentowała we wtorek wątpliwości Biura Legislacyjnego Sejmu, co do konstytucyjności projektu zmian w ustawie o KRS. O tym, czy dany projekt jest zgodny z konstytucją, decyduje TK - dodała.

W tym tygodniu Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów.

Rzecznik PiS Beata Mazurek pytana, czy w związku z wątpliwościami Biura Legislacyjnego odnośnie konstytucyjności tego projektu, pracę nad tym nim powinny zostać wstrzymane, stwierdziła, że "o tym, czy coś jest zgodne z konstytucją, decyduje Trybunał Konstytucyjny".

Reklama

"Biuro Legislacyjne to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Jeśli będzie ustawa, będzie się nią być może zajmował Trybunał, a jeśli Trybunał wyda takie, a nie inne orzeczenie, to wtedy będziemy się tym zajmować na forum parlamentu" - dodała Mazurek.

Pytana, jak PiS odnosi się do krytyki w stosunku do projektu nowelizacji ustawy o KRS, Mazurek odpowiedziała, że każda reforma, którą PiS wprowadza podlega krytyce.

"Dla nas najważniejsze jest to, żeby ze zmian, które my wprowadzamy, byli zadowoleni Polacy, a nie osoby, których ona bezpośrednio dotyczy, bo przecież od tego, w jaki sposób pracują instytucje, zależy to, w jaki sposób obsługiwani są czy czego doświadczają Polacy" - podkreśliła rzecznik PiS.

Według resortu sprawiedliwości, rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu zobiektywizowanie trybu wyboru kandydatów, bo dotąd o wyborze członków Rady "decydowały w praktyce sędziowskie elity". Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że obecny system wyboru sędziów do KRS jest niekonstytucyjny, a projekt zmian jest optymalny.

Podczas obrad komisji ustawodawczej Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło opinie dwojga naukowców. Prof. Sławomir Patyra napisał, że projekt jest w kilku zapisach sprzeczny z konstytucyjnymi zasadami: podziału i równoważenia się władz, niezawisłości sędziów oraz zasadą kadencyjności. Prof. Anna Łabno wskazała zaś, że projekt jest zgodny z konstytucją.

Projekt zmian w KRS krytykują środowiska sędziowskie, Rzecznik Praw Obywatelskich i niektóre organizacje pozarządowe. Krytyczną ocenę przedstawiło Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR). Pod koniec marca opozycja złożyła w Sejmie projekt dot. zmian w KRS, który przygotowała Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia". Propozycja sędziów to odpowiedź na rządowy projekt reformy KRS.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje