Reklama

Reklama

Awantura w Sejmie. Grzegorz Braun wykluczony z obrad

Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu. Poseł Konfederacji nie chciał założyć maseczki. W środę rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich.

Na początku środowych obrad Sejmu poseł Konfederacji Grzegorz Braun chciał złożyć wniosek formalny. Marszałek Sejmu udzieliła mu głosu, jednak posłowie zgromadzeni na sali zwrócili uwagę, że Braun nie ma maseczki zasłaniającej usta i nos.

Wyłączony mikrofon

Witek pytała Brauna, czy zna zarządzenie w tej sprawie. - Szanowna pani marszałek, działam na gruncie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej. Wzywam panią do poszanowania prawa - odpowiedział Braun, a marszałek Sejmu wyłączyła jego mikrofon.

- Panie pośle, mamy na sali panie posłanki, które są w stanie błogosławionym i które proszą mnie, ze względu bezpieczeństwa, o to, żeby wszyscy przestrzegali zarządzenia. Jest w moim zarządzeniu informacja o tym, że jeśli ktoś dysponuje zaświadczeniem lekarskim - a do tej pory jeden poseł takie zaświadczenie okazał - może być bez maseczki - mówiła Witek. - Proszę szanować regulamin i zarządzenie marszałka Sejmu - dodał.

Reklama

- Wzywam do poszanowania regulaminu i konstytucji - odpowiedział poseł Konfederacji, zapowiadając, że zamierza odwołać się do Prezydium Sejmu.

"Łamie pani prawo"

Witek poprosiła Brauna o opuszczenie mównicy i wywołała do zabrania głosu kolejną osobę. Mimo to polityk Konfederacji nie wrócił do poselskich ław i zarzucił marszałek Sejmu, że "ogranicza możliwość wykonywania mandatu posła".

- Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu - powiedziała Witek. - Zwracam pani uwagę, że łamie pani prawo - odpowiedział Braun, a marszałek Sejmu przywołała go do porządku i stwierdziła, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.

Braun mimo kolejnego upomnienia nie opuścił mównicy. - Ponieważ pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad, na podstawie art. 175 ust. 5 (Regulaminu Sejmu) podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem, proszę opuścić salę posiedzeń - oświadczyła Witek.

Kowalski kontra Śmiszek

Gorąca sejmowa atmosfera udzieliła się również Januszowi Kowalskiemu. Poseł Solidarnej Polski zarzucił Krzysztofowi Śmiszkowi (Lewica) i Robertowi Biedroniowi (europoseł) działanie na szkodę Polski.

- Trzeba zrobić z tym w końcu porządek. Nikt nie robi tak dużo złego dla majestatu Rzeczpospolitej niż Krzysztof Śmiszek i jego partner Robert Biedroń. Na forum Unii Europejskiej cały czas atakujecie Rzeczpospolitą - powiedział. 

- Wczoraj był pan w wydziale politycznym ambasady Niemiec - oświadczył zwracając się do posła Śmiszka. - Czy rozmawiał pan o reparacjach, czy rozmawiał pan o fałszowaniu przez Niemcy polskiej historii, czy rozmawiał pan o sprawach polskich obywateli, którym do tej pory nie oddano majątku? Nie rozmawiał pan. Niech pan w końcu przestanie atakować Rzeczpospolitą - zaapelował. 

Następnie zwrócił się do posła Lewicy o przygotowanie pisemnej informacji na temat jego wizyty w ambasadzie.

Dwudniowe posiedzenie Sejmu

W środę Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Pierwszego dnia obrad posłowie zajmą się rządowym projektem noweli o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Celem projektu jest m.in. dostosowanie do polskich przepisów prawa unijnego, w tym dyrektywy BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Nowela o podatkach i opłatach lokalnych

Sejm zajmie się też poselskim projektem noweli o podatkach i opłatach lokalnych, którego celem jest jednoznaczne wskazanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle na tym obszarze.

Nowela o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ponadto posłowie rozpatrzą rządowy projekt noweli o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowelizacja przepisów ma umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. 

Ustawa o finansach publicznych

Sejm zajmie się także rządowym projektem ustawy o finansach publicznych, którego celem jest opóźnienie terminu powrotu do pełnego stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

W harmonogramie obrad Izby znalazł się też rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ten ma wzmocnić nadzór wojewodów nad czynnościami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa realizowanymi m.in. przez starostów, którzy wykonują te zadania jako zlecone przez administrację rządową. 

Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ponadto Sejm rozpatrzy rządowy projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z projektem noweli przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł. "Opracowane rozwiązanie ma na celu ograniczenie możliwości naliczania niewspółmiernych opłat pobieranych od mieszkańców, wynikających np. z sezonowego, większego zużycia wody, awarii instalacji" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu. 

Nowela ustawy - Prawo wodne

Izba zajmie się poselskim projektem noweli ustawy - Prawo wodne, który ma doprecyzować i uprościć procedurę udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe substancje. 

Nowelizacja o grupach producentów rolnych i ich związkach

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt nowelizacji o grupach producentów rolnych i ich związkach, który przewiduje usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, związków i organizacji producentów. Nowe przepisy mają zwiększyć konkurencyjność grup na rynku. 

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych

Sejm zajmie się również pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Projekt noweli zakłada umożliwienie obywatelom załatwienie podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych usług elektronicznych.

Wybór nowego RPO

W piątek, drugiego dnia obrad posłowie podejmą szóstą próbę wyboru nowego RPO; jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko jest prof. Marcin Wiącek. 

Prawnik, dr hab. i prof. UW Marcin Wiącek był już kandydatem na RPO podczas poprzedniej, piątej próby powołania rzecznika. Był wówczas zgłoszony jako wspólny kandydat przez kluby KO, KP-PSL i Lewicy, kół Polski 2050 i Polskie Sprawy, posłów niezrzeszonych; pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia. Przegrał jednak głosowanie w Sejmie z kandydatką PiS, senator niezależną Lidią Staroń, na powołanie której nie zgodził się jednak później Senat.

Tym razem Wiącek ma poparcie wszystkich klubów, więc zapewne zostanie wybrany przez Sejm oraz zaakceptowany przez Senat i będzie mógł objąć urząd RPO.

Izba wysłucha też informacji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę od 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia bądź cofnięcia aktu oskarżenia we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje