Reklama

Autostrada Wielkopolska nie odpowiedziała ws. zwrotu pieniędzy dla Polski

Sekretariat biura Autostrady Wielkopolskiej poinformował, że spółka odniesie się do piątkowej decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot państwu polskiemu ok. 895 mln zł, dopiero po otrzymaniu uzasadnienia.

Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, spółka Autostrada Wielkopolska SA (AW SA) musi zwrócić polskiemu państwu 895 mln zł. Zdaniem Brukseli operator odcinka A2 otrzymał nadmierną rekompensatę z tytułu zmiany ustawy o autostradach płatnych.

Autostrada Wielkopolska poinformowała w piątek PAP, że na razie nie będzie się odnosić do decyzji KE. "Dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji KE można spodziewać się jakiegoś stanowiska spółki w tej sprawie" - poinformowano w piątek PAP w sekretariacie zarządu spółki.

Reklama

Rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie AW SA zmiany w prawie, która prowadziła do zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych. Komisja Europejska uznała, że działanie to w swoim wymiarze było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

"Szczegółowe dochodzenie Komisji rozpoczęte w czerwcu 2014 r. potwierdziło, że AW SA miała prawo do otrzymania rekompensaty w ramach umowy koncesyjnej z Polską w celu przywrócenia oczekiwanej sytuacji finansowej sprzed zmiany polskich przepisów w 2005 r. Jednakże w dochodzeniu Komisji potwierdzono, że władze polskie oparły się na nieaktualnych danych z 1999 r." - podkreśliła w piątek Komisja.

Jak podano, doprowadziło to do zawyżenia spodziewanych przychodów AW SA z opłat za przejazd pojazdów ciężarowych w przypadku braku zmian legislacyjnych. Urzędnicy w Brukseli stwierdzili, że różnica między faktycznie wypłaconą kwotą rekompensaty a zaktualizowanym szacunkiem opartym na danych liczbowych z 2004 r. była nieuzasadnioną korzyścią gospodarczą dla spółki, co narusza unijne zasady pomocy państwa.

Jak poinformowało w piątkowym komunikacie MIB, "decyzja Komisji Europejskiej, nakazująca spółce Autostrada Wielkopolska SA zwrot państwu polskiemu ok. 895 mln zł (210 mln euro), które zostały uznane za nadmierną rekompensatę wypłaconą koncesjonariuszowi w związku ze zmianą prawa, jest potwierdzeniem dotychczasowego stanowiska Polski".

"Interes Skarbu Państwa jest interesem nadrzędnym, dlatego jesteśmy usatysfakcjonowani rozstrzygnięciem" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: autostrada

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy