Reklama

Reklama

Antoni Macierewicz: Celem MON wzmocnienie polskiej armii do 150 tys. żołnierzy

Zwiększenie liczebności polskiej armii do 150 tys. żołnierzy oraz naprawa systemu kierowania i dowodzenia siłami RP, przywracająca zasadę jednolitego dowództwa Sił Zbrojnych - to cele MON, o których mówił we wtorek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Macierewicz przedstawił we wtorek podczas otwartego posiedzenia Rady Ministrów działania swojego resortu w pierwszych sześciu miesiącach.

Podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem MON jest "przeprowadzenia naprawy systemu kierowania i dowodzenia siłami Rzeczypospolitej, przywracając zasadę jednolitego dowództwa Sił Zbrojnych RP".

Jak powiedział, zniesienie limitów awansów młodszych oficerów i 12-letniego limitu służby kontraktowej to pierwsze działania nakierowane na podniesienie stanu sił zbrojnych do co najmniej 150 tys. żołnierzy.

- MON skierowało do Sejmu, i parlament uchwalił, zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, znoszące 12-letni limit dla służby kontraktowej, a przez to umożliwiające kontynuowanie służby doświadczonym żołnierzom, zwłaszcza szeregowym - oczywiście pod warunkiem zachowania zdrowotnych i fizycznych limitów - relacjonował minister.

Reklama

Poinformował, że w ostatnim tygodniu podjęto decyzję likwidującą "nieposiadające uzasadnienia limity awansowe, przez lata blokujące awanse zwłaszcza oficerów młodszych i podoficerów". - Limity te utrzymywano przez lata jako środek oszczędzania na wynagrodzeniach - powiedział szef MON.

Pierwszy etap porządkowania ścieżek awansu żołnierzy

Zaznaczył, że to pierwszy etap porządkowania ścieżek awansu żołnierzy zdolnych do pełnienia funkcji dowódczych. Po nich nastąpią dalsze działania zmierzające do podniesienia stanu liczbowego Sił Zbrojnych do co najmniej 150 tys. żołnierzy. "Celem działań MON jest wzmocnienie siły zbrojnej polskiej armii, oparcie jej na współdziałaniu z sojusznikami, w tym na trwałej obecności wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance, zwłaszcza w Polsce" - powiedział minister.

Macierewicz przypomniał również, że przygotowano koncepcję utworzenia nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP - Obrony Terytorialnej - i rozpoczęto jej wdrażanie. Powiedział, że "skierowano do realizacji decyzję o powołaniu trzech sztabów brygad Obrony Terytorialnej oraz czterech pierwszych batalionów. Dyslokowane mają być w miastach powiatowych na ścianie wschodniej RP.

Dodał, że przygotowano i uzgodniono z kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej priorytety nowego, "realistycznego planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych", która - jak mówił minister - "zapewni im zdolność aktywnej obrony polskiego terytorium przed ewentualną napaścią".

Szef MON przypomniał, że w Redzikowie k. Słupska rozpoczęto budowę bazy wojskowej dla amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Macierewicz podkreślił, że inicjatywa ta jest spóźniona o co najmniej osiem lat, a zapoczątkował ją prezydent Lech Kaczyński.

Minister podsumował, że w ciągu pół roku przyjęto osiem rozporządzeń Rady Ministrów - trzy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw i 46 rozporządzeń ministra obrony narodowej - 24 zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Przypomniał również o powołaniu podkomisji, w ramach Komisji Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego, która - jak zaznaczył minister - ma "rzetelnie zbadać przyczyny i przebieg katastrofy smoleńskiej".

- Uporządkowano we współpracy z ministerstwem obrony Słowacji centrum eksperckie kontrwywiadu NATO usytuowane w Krakowie. Przeprowadzono działania antykorupcyjne, w ramach których skierowano do prokuratury 12 zawiadomień o przestępstwie" - wymieniał. Poinformował również, że w ciągu tego okresu podwyższono wynagrodzenie żołnierzom zawodowym średnio o 250 zł, a wynagrodzenie pracownikom cywilnym - od 250 do 350 zł.

"Uzyskano kierunkową decyzję ministrów obrony państw sojuszu NATO"

Szef MON nawiązał też do przygotowań do szczytu NATO w Warszawie. Przypomniał, że w lutym br. "uzyskano kierunkową decyzję ministrów obrony państw sojuszu NATO o ustanowieniu na wschodniej flance, w tym Polsce, trwałej i wysuniętej obecności sił zdolnych do niezwłocznego podejmowania operacji wojskowych".

Dodał, że zapewniono również m.in. "bezpieczeństwo obszaru powietrznego nad goszczącą szczyt NATO Warszawą w postaci ochrony militarnej i teleinformatycznej". Dodał, że zapewniono też stałe monitorowanie zarówno terenu objętego obradami szczytu NATO, jak i terenu, na którym będą się odbywać Światowe Dni Młodzieży. Wykorzystane do tego celu mają być bezzałogowe platformy lotnicze - drony; jak zaznaczył - "zdolne do rozpoznawania niebezpiecznych osób i zdarzeń".

Minister powiedział też, że Polska uzyskała "status państwa wiodącego" w dyżurze grupy bojowej UE, w pierwszej połowie br. (jak wyjaśniał w skład grupy wchodzi Polska Czechy, Słowacja i Węgry - przyp. red.). - Zapewniono przy tym udział sił zbrojnych Ukrainy jako ważny krok w kierunku zbliżania Kijowa do UE i wspólny wkład w budowę bezpieczeństwa regionalnego - dodał.

Macierewicz poinformował także, że dokonano wymiany około połowy dowódców jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy