Reklama

Anna Sobecka pisze do Zbigniewa Ziobry w sprawie ataków na księży

Posłanka PiS Anna Sobecka wystosowała do Zbigniewa Ziobry list otwarty, w którym proponuje ministrowi sprawiedliwości objęcie duchownych ochroną, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni.

W opublikowanym w poniedziałek na jej stronie internetowej liście posłanka pisze: "Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują wręcz otoczyć ochroną prawną kapłanów i inne osoby duchowne, które w związku ze swoją przynależnością wyznaniową i prowadzoną w jej ramach działalnością publiczną stają się celami bestialskich ataków".

Jako przykłady takich ataków Sobecka przywołała: "napaść na księdza na plebanii w Turku, brutalny atak na księdza we Wrocławiu oraz na warszawskim Muranowie, gdzie napastnik zabił ojca jednego z księży i ranił duchownego, atak z siekierą w Rypinie, gdzie podczas Mszy św. wierny sprofanował ołtarz, atak na księdza w Szczecinie".

Reklama

W liście posłanka proponuje treść nowelizacji kodeksu karnego: "do artykułu 223 kodeksu karnego dodaje się § 3 który otrzymuje brzmienie: § 3 - Ochronie prawnej określonej w § 1 i 2 podlegają kapłani i inne osoby duchowne reprezentujące kościoły i związki wyznaniowe ujęte w rejestrze o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz.1965 z pozn.zm.) jak też działające na podstawie innych ustaw".

Pełna treść listu Anny Sobeckiej do Zbigniewa Ziobry

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy