Reklama

Reklama

Anna Dalkowska nowym wiceministrem sprawiedliwości

Anna Dalkowska została powołana w poniedziałek na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - poinformował rzecznik tego resortu Jan Kanthak. Wiceminister Dalkowska zajmie się m.in. nadzorem i organizacją sądownictwa.

Ministerstwo sprawiedliwości podaje w poniedziałkowym komunikacie, że nowa wiceminister sprawiedliwości jest doktorem nauk prawnych, sędzią i nauczycielem akademickim, a w kierownictwie resortu będzie odpowiadała m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem, legislację z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz współpracę międzynarodową.

"Dr Anna Dalkowska jest powszechnie szanowana w środowisku sędziowskim, ma wysokie kwalifikacje prawnicze i duży dorobek naukowy. W 1994 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując Nagrodę Rektora I stopnia za najlepsze wyniki w nauce. Podjęła pracę akademicką w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, równocześnie rozpoczynając aplikację sądową w Sądzie Apelacyjnym, którą w 1996 r. zakończyła egzaminem sędziowskim" - podkreśla resort.

Reklama

Dalkowska, po odbyciu asesury sądowej, w styczniu 2000 r. została powołana przez prezydenta na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. "Przez wiele lat pełniła w tym sądzie funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału I Cywilnego. Jednocześnie, jako sędzia orzekający, orzekała w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa prywatnego" - informuje ministerstwo.

Inne obowiązki nowej wiceminister

Według informacji MS nowa wiceminister "obowiązki sędziego łączyła z dalszym kształceniem, pracą naukową i dydaktyczną". "W 2006 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe 'Prawo europejskie dla sędziów', a w 2009 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".

"Od tego czasu związana była z Wyższą Szkołą Prawa i Dyplomacji w Gdyni, a po jej przekształceniu z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2018 r. zostało wszczęte postępowanie o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. 'Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej'" - przekazało ministerstwo.

Dalkowska jest ponadto redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego "Nieruchomości@". "Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, zdobywając doświadczenie międzynarodowe. Posiada bogaty dorobek naukowy obejmujący około 60 pozycji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, a także prawa cywilnego, w tym monografii, artykułów i glos" - podkreśla resort. Jest również redaktorem naukowym i współautorem komentarza do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

"W 2017 r. jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od czerwca 2017 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentem Prawa Administracyjnego, zajmującego się merytorycznym wsparciem Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich" - wskazuje ministerstwo sprawiedliwości.

Doniesienia na temat Piebiaka

Wcześniej za sprawy związane z sądownictwem odpowiadał w resorcie sprawiedliwości wiceminister Łukasz Piebiak. W związku z doniesieniami portalu Onet dotyczącymi jego udziału w akcjach dyskredytacyjnych niektórych sędziów, w końcu sierpnia Piebiak podał się do dymisji.

Z artykułów publikowanych w drugiej połowie sierpnia przez Onet wynikało, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji i wrócił do pracy w sądzie. Obecnie przebywa na urlopie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy