Reklama

Reklama

Andrzejewski i Chmaj kandydatami na wiceprzewodniczących Trybunału Stanu

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski i prof. Marek Chmaj są kandydatami na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu. Z kolei Jacek Dubois i Witold Pahl znajdują się wśród kandydatów na członków TS – poinformował Sejm.

Przewodniczącym TS jest z urzędu pierwszy prezes Sądu Najwyższego - obecnie Małgorzata Gersdorf. Wyboru jej zastępców i członków TS Sejm ma dokonać w czwartek.

Kandydaturę Andrzejewskiego, członka Trybunału w latach 2015-2019, wieloletniego senatora, działacza opozycji w PRL, który jako adwokat bronił oskarżonych w procesach stanu wojennego, zgłosiła grupa posłów klubu parlamentarnego PiS.

Chmaj specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, jest wykładowcą, wieloletnim stałym ekspertem komisji sejmowych i senackich. To autor wielu opinii prawnych dotyczących zgodności ustaw lub ich projektów z Konstytucją RP. Jego kandydaturę zgłosił klub KO.

Reklama

Kandydaci na członków TS to: Marek Czeszkiewicz, Jacek Dubois, Sebastian Gajewski, Zdzisław Gawlik, Jan Jobs, Piotr Jóźwiak, Czesław Kłak, Andrzej Kojro, Przemysław Litwiniuk, Iwona Olejnik, Witold Pahl, Bogdan Witold Szlachta, Paweł Śliwa, Marcin Henryk Wawrzyniak, Maciej Gustaw Zaborowski i Tomasz Zalasiński.

Zgłoszony przez PiS Marek Czeszkiewicz to adwokat, sędzia Trybunału Stanu VIII Kadencji Sejmu. Były prokurator okręgowy, zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku, dyrektor delegatury CBA w Rzeszowie, doradca marszałka Sejmu, członek komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej przy ministrze sprawiedliwości.

Obrońca w kilkuset sprawach karnych

Mec. Jacek Dubois uczestniczył jako obrońca lub pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w kilkuset sprawach karnych. W 2012 został wybrany na zastępcę przewodniczącego TS, w 2015 na sędziego Trybunału. Jest wykładowcą, autorem publikacji popularyzujących prawo, poruszających tematykę społeczną, a także ośmiu książek beletrystycznych. Jego kandydaturę wysunęła grupa posłów KO.

Zgłoszony przez grupę posłów Lewicy Sebastian Gajewski jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji. Współpracował z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Pracował jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kandydat grupy posłów KO Zdzisław Gawlik to nauczyciel akademicki, specjalizuje się w prawie cywilnym, jest autorem książek o prawnych aspektach prywatyzacji, współautor komentarza do Kodeksu cywilnego.

Adwokat Jan Jobs specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym (tzw. white collar crime). Współpracował z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, obsługującymi największe podmioty gospodarcze, w tym spółki giełdowe. Zgłosiła go grupa posłów Lewicy.

Piotr Jóźwiak, doktor nauk prawnych, adwokat, jest wiceprezydentem Leszna. W latach 2008-12 członek  Rady Programowej TVP w Poznaniu, był także  wiceprezesem klubu sportowego Unia Leszno.  Autor ponad 60 publikacji z zakresu prawa karnego, prawa dyscyplinarnego i prawa sportowego. Kandydat zgłoszony przez grupę posłów PiS.

Również grupa posłów PiS zgłosiła kandydaturę Czesława Kłaka - specjalistę prawa karnego. Kłak był wiceprzewodniczącym Zespołu do opracowania projektu zmian systemu penitencjarnego przy ministrze sprawiedliwości. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, został wybrany na członka TS w 2018 r.

Andrzej Kojro jest radcą prawnym związanym z Grupą Energetyczną RWE Polska. W roku 2015 działał w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej Prezydenta Andrzej Dudy. W latach 2008-11 pracował jako prokurator. Od  lipca tego roku członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest także członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości. Zgłoszony przez grupę posłów PiS.

Radca prawny Przemysław Litwiniuk jest wykładowcą, pracował także w podmiotach administracji rolnej, świadcząc doradztwo prawne, usługi eksperckie oraz zarządzając projektami współfinansowanymi ze środków UE. Jego kandydaturę zgłosiła grupa połów Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL-Kukiz'15 oraz Lewicy.

Iwona Olejnik, której kandydaturę zgłosiła grupa posłów PiS, z wykształcenia jest radcą prawnym, autorką doktoratu o wsparciu polskich rodzin. Prezes Uzdrowiska Rymanów SA; pracowała także w wydziale legislacji w departamencie prawnym NBP.

Witold Pahl jest radcą prawnym, wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. W latach 2011-2013 członek Krajowej Rady Prokuratury. Od 2013 do 2015 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa. W latach 2016-2018 pierwszy zastępca prezydenta Warszawy. Od 2015 r. członek Trybunału Stanu. Kandydat zgłoszony przez grupę posłów KO.

Bogdan Szlachta, z wykształcenia prawnik i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie. W roku 1986 zdał egzamin sędziowski. Był m.in. sekretarzem w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście w Krakowie. W latach 2006-2009 był zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Radia w Krakowie; od 2018 r. członek Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Kandydat zgłoszony przez grupę posłów PiS.

Również grupa posłów tego klubu zgłosiła kandydaturę Pawła Śliwy - adwokata i  dwukrotnego sędziego TS. Od marca 2016 r. Śliwa jest wiceprezesem PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Udzielał pomocy prawnej w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja w Bieczu. Działa w Stowarzyszeniu Prawników Temida.

Marcin Henryk Wawrzyniak - adwokat i radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, finansowaniu inwestycji publicznych oraz w prawie karnym. W latach 2017-18 wiceprezes Fundacji im. Sławomira Skrzypka, od 2018 r. wiceprezes spółki organizującej Kongres 590. Zgłoszony przez grupę posłów z klubu PiS.

Nie tylko w kancelarii, także w ambasadzie

Maciej Zaborowski jest adwokatem, wykładowcą, certyfikowanym mediatorem oraz działaczem społecznym. Jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z prawa karnego. Pracował w kilku znanych warszawskich kancelariach, ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Sejmie, gdzie jest współautorem m.in. raportu z prac tzw. komisji hazardowej. W lutym 2018 roku wybrany przez Sejm VIII kadencji na sędziego TS. Kandydat zgłoszony przez grupę posłów PiS.

Tomasz Zalasiński, radca prawny, doktoryzował się z Zasady prawidłowej legislacji w świetle poglądów Trybunału Konstytucyjnego. Zajmuje się zagadnieniami standardów demokratycznego państwa prawnego, legislacji, partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa i społeczeństwa obywatelskiego, a także kontrolą konstytucyjności prawa i odpowiedzialnością konstytucyjną. Autor licznych opinii prawnych oraz analiz legislacyjnych, a także wniosków i skarg do TK. Doradza organom władzy publicznej, przedsiębiorcom i ich zrzeszeniom, organizacjom pracodawców, związkom zawodowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Został zgłoszony przez grupę posłów klubu KO. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy