Reklama

Andrzej Duda powołał członków Kapituły Orderu Orła Białego

Andrzej Gwiazda, Michał Kleiber, Michał Lorenc, Bogusław Nizieński i Zofia Romaszewska - to nazwiska osób powołanych na członków Kapituły Orderu Orła Białego przez prezydenta Andrzeja Dudę - dowiedziała się nieoficjalnie w piątek PAP ze źródeł w Kancelarii Prezydenta.

Prezydent uzupełnił także skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski; powołał do niej Piotra Andrzejewskiego, Ewę Dałkowską, Krystynę Iglicką-Okólską, Wiesława Johanna, Władysława Ortyla, Mieczysława Rybę i Krzysztofa Szwagrzyka.

Do tej pory w sześcioosobowej kapitule Orderu Orła Białego było pięć wakatów. Członkiem kapituły, jej przewodniczącym, Wielkim Mistrzem Orderu a także Kawalerem Orderu Orła Białego, jest na mocy wyboru na urząd prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powołuje członków Kapituły Orderu Orła Białego na pięć lat spośród Kawalerów Orderu Orła Białego, czyli osób, którym ten order przyznano.

Reklama

Gdy Andrzej Duda obejmował urząd prezydenta w sierpniu ubiegłego roku, w skład Kapituły wchodzili: działacz opozycji w PRL Aleksander Hall, b. premier prof. Jerzy Buzek, kompozytor Krzysztof Penderecki oraz historyk prof. Henryk Samsonowicz.

Rezygnacje z członkostwa w Kapitule

W listopadzie 2015 roku z członkostwa w Kapitule zrezygnowali Hall i Samsonowicz. Hall powiedział wówczas "Gazecie Wyborczej", że rezygnację uzasadnili podważaniem przez prezydenta zasad niezawisłości władzy sądowniczej. Hall dodał, że bezpośrednią przyczyną jego decyzji było ułaskawienie przez prezydenta byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego.

W grudniu ub. roku z zasiadania w Kapitule orderu zrezygnowali także Buzek i Penderecki. W opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" liście do prezydenta wyjaśniali, że zostali powołani w skład Kapituły decyzją byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Każdy z prezydentów RP ma jednak prawo do wyboru ludzi, z którymi będzie realizował koncepcję nadawania najwyższego polskiego orderu, a przez nią szerszą wizję polityki pamięci i tożsamości. Szanując tę zasadę, składamy niniejszą dymisję" - podkreślili.

Kapituła Orderu Orła Białego stoi na straży honoru orderu. Ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, m.in. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu wniesione przez premiera przed ich przedstawieniem prezydentowi. Może też wystąpić do prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia. Kapitule przewodniczy prezydent.

Wręczenie Orderu Orła Białego

Podczas tegorocznego Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Duda wręczył Ordery Orła Białego: Irenie Szewińskiej, Michałowi Lorencowi, Michałowi Kleiberowi, Wandzie Półtawskiej, Zofii Romaszewskiej i Bronisławowi Wildsteinowi.

Order Orła Białego w związku z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski Andrzej Duda przyznał podczas wizyty w Czechach prezydentowi tego kraju Miloszowi Zemanowi. Polski prezydent wówczas został uhonorowany najwyższym czeskim orderem: Orderem Białego Lwa.

Order Orła Białego jest najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest za "znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej". Został ustanowiony w roku 1792, a zatwierdzony Konstytucją Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1793 r.

Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu; został ustanowiony przez Sejm 4 lutego 1921 r.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy