Reklama

Reklama

Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku

W Belwederze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią ma sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mają stać się mieniem akademii z dniem jej utworzenia. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Studenci kształcą się na 11 kierunkach

Z dniem utworzenia akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej - staną się studentami akademii.

Reklama

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku w ramach trzech wydziałów kształci studentów na 11 kierunkach pierwszego stopnia i na 4 kierunkach drugiego stopnia, a także na 2 jednolitych magisterskich o profilu praktycznym.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy