Reklama

Analiza UW: Więcej negatywnych uczuć po stronie zwolenników opozycji

Zwolennicy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia wobec wyborców partii rządzącej, niż zwolennicy PiS wobec osób sympatyzujących z opozycją - wynika z analizy Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie wyraźnie wykazało, że zarówno zwolennicy PiS, jak i zwolennicy partii opozycyjnych mają negatywny stosunek do swoich oponentów politycznych.

Jednak to wyborcy partii opozycyjnych - jak wynika z sondażu - żywią bardziej negatywne uczucia, w większym stopniu dehumanizują i mają mniejsze zaufanie do swoich oponentów politycznych niż zwolennicy partii rządzącej.

"Zwolennicy partii opozycyjnych mają bardziej negatywne postawy wobec zwolenników PiS niż wobec grup, które są najmniej lubiane w społeczeństwie polskim (tj. Żydów, muzułmanów, uchodźców, osób homoseksualnych i osób transpłciowych" - czytamy we wnioskach.  

Reklama

Kolejne wnioski z badania przedstawiają się następująco:

- zwolennicy PiS mają tak samo negatywne postawy wobec zwolenników partii opozycyjnych i tradycyjnie nielubianych przez Polaków grup;

- zwolennicy partii opozycyjnych uważają, że są bardziej nielubiani przez swoich oponentów politycznych niż zwolennicy partii rządzącej;

- zwolennicy partii opozycyjnych uważają, że są bardziej dehumanizowani przez swoich oponentów politycznych niż zwolennicy partii rządzącej;

- zwolennicy PiS mają częstszy kontakt ze zwolennikami opozycji niż zwolennicy opozycji ze zwolennikami PiS;

- w grupie zwolenników PiS kontakt ze zwolennikami opozycji wiąże się z pozytywnymi postawami wobec nich im częstsze są interakcje z wyborcami partii opozycyjnych, tym cieplejsze są uczucia żywione wobec tej grupy, większe zaufanie wobec jej członków oraz mniejsza dehumanizacja.

Z sondażu wynika także, że efekty kontaktu z oponentami politycznymi są znacznie słabsze w grupie zwolenników opozycji. "Kontakt ze zwolennikami PiS-u wiązał się z większym zaufaniem wobec tej grupy, ale tylko u tych wyborców partii opozycyjnych, którzy nie postrzegali swoich postaw w kategoriach moralnych. U osób, które swój stosunek do oponentów widziały jako kwestię moralności, kontakt ze zwolennikami PiS-u wiązał się z mniejszym zaufaniem wobec tej grupy" - piszą autorzy badania.

Badanie na temat stopnia polaryzacji politycznej Polaków zostało przeprowadzone przez pracownię INDICATOR w dniach 24 września - 20 listopada 2018 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków. W próbie znalazło się 517 kobiet i 483 mężczyzn. Respondentów zapytano o to, na którą partię lub ugrupowanie zagłosowaliby oni, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne. Na podstawie odpowiedzi na to pytanie osoby badane podzielono na dwie grupy: wyborców PiS oraz wyborców partii opozycyjnych (czyli PO, Nowoczesnej, PSL, SLD i Partii Razem).


JK

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy