Reklama

Reklama

Alarm smogowy w Krakowie. Sytuacja jest fatalna

Smog wciąż dusi mieszkańców Krakowa. Sytuacja w regionie jest fatalna. Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych w całym mieście podobnie jak i w gminach sąsiadujących wprowadzono darmową komunikację dla kierowców.

Aktualne stany stężeń dobowych pyłów PM 10 można sprawdzać i monitorować na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie. Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Z kolei opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony TUTAJ.

Ostrzeżeń nie wolno bagatelizować. Jak informuje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w sobotę  istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu  średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze  miasta.

Reklama

Zachowaj szczególną ostrożność

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, czyli dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny zachować szczególną ostrożność.

Lekarze zalecają unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni. Odradzają też duży wysiłek fizyczny: jak na przykład bieganie, czy czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń. Z kolei osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe leki i stosować się do zaleceń medyków.

Darmowa komunikacja miejska dla kierowców

Z darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej - w tym autobusowej i tramwajowej - mogą skorzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy (bez względu na miejsce jego wydania).

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których kursuje komunikacja MPK.Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy