Reklama

​AKO apeluje do prezydenta o podpisanie ustaw o sądownictwie

O pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy Akademickie Kluby Obywatelskie (AKO) z całej Polski. Jak podkreślono w opublikowanym w sobotę liście otwartym, na te reformy społeczeństwo "oczekuje od ponad ćwierć wieku".

Jak stwierdzono w dokumencie, reforma wymiaru sprawiedliwości "jest jednym z najważniejszych i koniecznych elementów sanacji życia narodowego i państwowego Rzeczypospolitej, a równocześnie stwarza szansę realnego i symbolicznego zerwania z czasami PRL-u".

"My, ludzie nauki, skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich z całą mocą popieramy wszelkie działania rządu i Pana Prezydenta prowadzące do naprawy życia narodowego i państwowego w naszej Ojczyźnie" - napisali autorzy listu otwartego do prezydenta.

Zadaniem AKO, przyjęte w ustawach rozwiązania prawne "dają nadzieję na istotną zmianę funkcjonowania władzy sądowniczej w naszym kraju zgodnie z oczekiwaniami społecznymi: równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na status majątkowy i pozycję społeczną". Nie naruszają też one w niczym "podstawowej zasady państwa prawa, czyli trójpodziału władzy, ponadto są podobne lub analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej" - napisali.

Reklama

"Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem merytorycznym, organizacyjnym i kadrowym funkcjonującym dotychczas, a będącym bezpośrednią kontynuacją czasów PRL-u" - uważają autorzy listu.

"Akademickie Kluby Obywatelskie zwracają się do Pana Prezydenta o pilne podpisanie ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości. Na reformy te społeczeństwo polskie oczekuje od ponad ćwierć wieku" - napisano.

Według AKO, organizowane przez "totalną opozycję" protesty przeciwko podejmowanym zmianom oraz stawiany przez nią zarzut łamania trójpodziału władzy "nie mają obiektywnego merytorycznego uzasadnienia", są natomiast "obroną interesu grupowego środowisk, które od czasu okrągłego stołu były beneficjentami pozornego urynkowienia gospodarki Polski".

"Środowiska te tolerowały aferalny i korupcyjny sposób organizowania życia społecznego i ekonomicznego kraju czerpiąc nienależne profity. Boją się utraty uprzywilejowanej pozycji oraz przejęcia steru rządów przez uczciwych ludzi spoza swojego układu. Środowiska te szermują obecnie hasłami obrony praworządności i konstytucji, co pozostaje w całkowitej sprzeczności z brakiem reakcji na liczne afery i przejawy korupcji w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym, które, jeśli były wykryte, pozostawały bez konsekwencji" - uważa AKO.

Pod listem podpisali się przewodniczący AKO z Poznania, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Katowic, Gdańska, Lublina i Torunia.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego powstał w 2011 roku w Poznaniu. Został założony przez pracowników naukowych poznańskich uczelni. Z czasem rozbudował swoje struktury w innych miastach.

Celem AKO jest - według jego działaczy - propagowanie postaw upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach z działaniami na rzecz rozwoju kraju i przyszłych pokoleń. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy