Reklama

Agencja Moody's ogłosiła rating dla Polski

​Dobre wiadomości dla rządu. Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie A2/P-1 i podniosła jego perspektywę z negatywnej do stabilnej.

Wśród czynników, które przyczyniły się do podwyższenia perspektywy agencja zaliczyła:

- niższe ryzyko luźnej polityki fiskalnej, w tym utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz stabilizację długu publicznego w okolicach 55 proc.

- ograniczoną niepewność wywodzącą się z prowadzonej przez rząd polityki, co doprowadzi do osłabienia wpływu czynników ryzyka dla otoczenia biznesowego i napływu inwestycji.

Wśród czynników mogących prowadzić do podwyższenia ratingu agencja podała poprawę długoterminowej stabilności systemu opieki socjalnej oraz poprawę otoczenia instytucjonalnego.

Reklama

Negatywną presję na rating mogłoby wywierać trwałe pogorszenie się pozycji fiskalnej i/lub znaczne pogorszenie się klimatu inwestycyjnego, w tym możliwe duże odpływy kapitałowe, brak postępów we wdrażaniu reform strukturalnych, które ograniczą innowacje i/lub odstraszą inwestycje zagraniczne, co w konsekwencji negatywnie mogłoby wpłynąć na wzrost gospodarczy. 

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Moody's

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy