Reklama

Adam Strzembosz laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica

Kapituła Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica jednogłośnie postanowiła przyznać ją w 2017 roku prof. Adamowi Strzemboszowi - poinformowało PAP biuro RPO. Wyróżnienie corocznie jest przyznawane występującym "w obronie podstawowych wartości i prawd".

"Profesor Adam Strzembosz nie zmienia zasadniczych poglądów na funkcjonowanie państwa i prawa, od lat wskazuje na te same wartości. Zmienia się jedynie rzeczywistość polityczna i ustrojowa, w której toczy się debata na ten temat" - mówił rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar podczas posiedzenia Kapituły.

Z kolei były rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński zwrócił uwagę, że "Adam Strzembosz stale podkreśla istotę faktycznej realizacji prawa do sądu, odwołując się do własnych doświadczeń, a nie do argumentacji politycznej".

Reklama

Kandydaturę Adama Strzembosza poparli także Zbigniew Nosowski, redaktor miesięcznika "Więź", którego redakcja była laureatem Nagrody w 2006 r. oraz Bartłomiej Skrzyński, laureat nagrody z 2013 r. Skrzyński zaznaczył, że "mamy tu do czynienia z przykładem wybitnego życiorysu oraz wyjątkowo godnej postawy, przeciwstawiającej się dezawuowaniu wartości sądowniczych i Trybunału Konstytucyjnego".

Prof. Adam Strzembosz to prawnik, sędzia, naukowiec i działacz polityczny, były wiceminister sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Prof. Strzembosz jest Kawalerem Orderu Orła Białego.

Po 1980 zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Został wybrany do prezydium Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", przewodniczył Komisji Zakładowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, a ponadto wszedł w skład zarządu Regionu Mazowsze. Był też delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, gdzie został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Podczas obrad Okrągłego Stołu został współrzewodniczącym podzespołu ds. prawa i sądów, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie.

Strzembosz we wrześniu 1989 r. został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W lipcu 1990 objął stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, po czym decyzją Sejmu został wybrany na pierwszego prezesa SN. Funkcję tę pełnił do 1998, będąc z urzędu również przewodniczącym Trybunału Stanu.

Patron nagrody RPO - Paweł Włodkowic to polski prawnik, uczony i pisarz religijny (ok. 1370-1435 r.). Wsławił się jako głosiciel idei tolerancji, twórca fundamentów myśli prawa międzynarodowego. Jak podkreśla RPO, nagroda jego imienia ma charakter honorowy i jest przyznawana jako "wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości".

Wręczenie nagrody prof. Adamowi Strzemboszowi odbędzie się w styczniu przyszłego roku.Nagroda im. Włodkowica przyznawana jest od 2006 r. Dotychczas jej laureatami byli m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Anna Walentynowicz, Irena Dawid-Olczyk, Wiktor Osiatyński. 

Marcin Chomiuk

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy