Reklama

Abp Marek Jędraszewski o LGBT: Przypomina totalitarne czasy PRL-u

"Przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania ideologii LGBT. Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary. Wyraźnie to nam przypomina totalitarne czasy PRL-u" - stwierdził metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w liście pasterskim "Totus Tuus. Modlitewny maraton za Kościół i Ojczyznę".

Treść listu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego została opublikowana na stronach Archidiecezji Krakowskiej. Dokument rozpoczyna przypomnienie dwóch ważnych dat - 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i zbliżającej się setnej rocznicy jego urodzin. "Całe życie Karola Wojtyły upłynęło pod znakiem wielkich zmagań o ocalenie największych i najbardziej świętych chrześcijańskich i narodowych wartości. Były to zarówno jego osobiste zmagania, jak i zmagania Polski i całego Kościoła" - podkreślił hierarcha. 

Abp Jędraszewski zauważył, że "odzyskanie przez Polskę suwerenności na początku lat 90. minionego wieku nie oznacza (...), że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność". W tym kontekście jako zagrożenie "o charakterze totalitarnym" wskazał LGBT. 

"Bardzo groźnym przejawem tej ofensywy anty-moralności jest wprowadzanie przez niektóre samorządy do przedszkoli i do szkół zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programów seksedukacji, które w swych treściach prowadzą do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży. Wszystko to w oczywisty sposób jest obrazą Boga Stwórcy" - napisał hierarcha. "Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że aprobata tego rodzaju programów, zgoda na nie i współudział w nich jest ciężkim przewinieniem moralnym. Podobnie godna napiętnowania jest postawa obojętności wobec tego rodzaju zagrożeń, które burzą ład i stanowią wielkie zagrożenie dla życia i właściwego rozwoju poszczególnych ludzi, rodzin, społeczeństw i narodów" - ocenił. 

Reklama

"My również, każda i każdy z nas, na wzór Ojca Świętego Jana Pawła II musimy spłacać dług, jaki zaciągnęliśmy wobec naszych narodowych bohaterów i wobec świętych Patronów naszej Ojczyzny. Także na nas spoczywa obowiązek obrony tych wartości, z których ponad 1050 lat temu zrodziła się Polska i których najgłębszym wyrazem jest Chrystusowy Krzyż" - podkreślił metropolita krakowski. Jak zauważył, trzeba dbać zarówno o pamięć o przeszłości, jak i los przyszłych pokoleń. 

"Jest to zwłaszcza obowiązek rodziców, którym przede wszystkim powinno zależeć na szczęściu i pomyślności ich dzieci. I na odwrót: jeśli rodzice z obojętnością, a co gorsza z aprobatą, będą patrzyli zarówno na wspomniane wyżej programy, jak i na tych, którzy je lansują i popierają, to z wielkim prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że ich własne dzieci staną się ofiarami ideologii gender, LGBT i Karty WHO. A dla rodziców szczerze kochających swe dzieci nie może być większej tragedii..." - ostrzegł arcybiskup Jędraszewski. 

Cały list arcybiskupa Marka Jędraszewskiego można przeczytać tutaj 

RMF FM

Reklama

Reklama

Reklama