Reklama

Reklama

65 procent Polaków źle ocenia pracę posłów

W marcu pracę posłów źle oceniło 65 proc. Polaków, a dobrze mówi o niej 21 proc. respondentów - wynika z badania CBOS. 51 proc. ankietowanych jest zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy, krytycznie ocenia ją 38 proc. badanych.

Wynik marcowego badania pokazuje, że niezadowolenie z pracy posłów maleje. W poprzednim badaniu niezadowolonych z pracy posłów było 67 proc. badanych. Pozytywnie pracę posłów ocenia 21 proc. ankietowanych, o 1 punkt procentowy mniej niż w lutym. Nie miało zdania w tej kwestii 14 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc. od poprzedniego badania).

Z kolei działania Senatu aprobuje 24 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), 51 proc. - ocenia pracę senatorów negatywnie(spadek o 2 pkt proc.). 25 proc. respondentów nie zajęło stanowiska (wzrost o 3 pkt proc.).

"Marcowe notowania parlamentu są zbliżone do ubiegłomiesięcznych. Oceny działalności izby niższej nadal pozostają gorsze niż przed kryzysem parlamentarnym, który rozpoczął się 16 grudnia, a zakończył w styczniu" - zauważa CBOS.

Reklama

Z badania wynika, że zadowoleni z działalności izby niższej to przede wszystkim: mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne i deklarujące prawicowe poglądy polityczne. Krytyczne opinie o jakości pracy posłów ponadprzeciętnie często wyrażają natomiast: mieszkańcy największych aglomeracji, respondenci mający wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla, pracownicy administracyjno-biurowi, badani uzyskujący najwyższe dochody na osobę w rodzinie, nieuczestniczący w praktykach religijnych oraz identyfikujący się z lewicą lub centrum.

Funkcjonowanie Sejmu negatywnie ocenia ogromna większość potencjalnych wyborców Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, a także przeważająca część zwolenników ugrupowania Kukiz’15. Natomiast sympatycy Prawa i Sprawiedliwości na ogół są zadowoleni z działalności izby niższej.

Prezydent też gorzej

Według badania CBOS w marcu nieco gorsze są notowania prezydenta Andrzeja Dudy. 51 proc. Polaków jest zadowolona z jego prezydentury (spadek o 3 pkt proc. od ostatniego badania), krytycznie ocenia ją 38 proc. (wzrost o 1 pkt proc. od lutego). 11 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii (wzrost o 2 pkt proc.).

Według CBOS, z aprobatą o prezydenturze Dudy relatywnie często wypowiadają się: najmłodsi respondenci (18-24 lata), mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym, uzyskujący najniższe dochody per capita, źle oceniający własne warunki materialne, uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu i deklarujący prawicową orientację polityczną. Z kolei niezadowolenie z działalności głowy państwa częściej niż przeciętnie wyrażają: badani z dużych miast i największych aglomeracji, najlepiej wykształceni, ankietowani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach na osobę w rodzinie, nieuczestniczący w praktykach religijnych lub biorący w nich udział kilka razy w roku, mający lewicowe lub centrowe poglądy polityczne.

W potencjalnych elektoratach zadowolenie z obecnej prezydentury dominuje wśród zwolenników partii rządzącej, przeważa również wśród osób popierających ugrupowanie Pawła Kukiza. Krytykują ją natomiast w większości elektoraty Nowoczesnej i PO.

Badanie przeprowadzano od 2 do 9 marca 2017 r. metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama