Reklama

41 proc. Polaków pesymistycznie ocenia kierunek zmian w kraju

W styczniu 41 proc. badanych oceniło, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku, ale jeśli chodzi o ocenę stanu gospodarki i materialnych warunków życia, przeważali optymiści (57 proc.) - wynika z nowego sondażu Kantar.

Osób, które oceniają, że sprawy w naszym kraju idą źle, jest niewiele więcej niż optymistów, niemal dwie piąte badanych (37 proc.) dobrze ocenia kierunek biegu spraw, a 22 proc. nie ma zdania na ten temat - czytamy w raporcie.

Optymiści przeważają w ocenie stanu polskiej gospodarki. 57 proc. badanych Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju się rozwija, przy czym zdecydowana większość z nich (48 proc.) sądzi, że jest to powolny rozwój. Sceptycznie nastawionych do rozwoju gospodarki jest 32 proc. Ich zdaniem polska gospodarka jest w stanie lekkiego (27 proc. ogółu) lub głębokiego (6 proc. ogółu) kryzysu. Sprecyzowanego zdania na ten temat nie ma 10 proc. badanych - podaje Kantar.

Reklama

36 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższych trzech latach materialne warunki w kraju się nie zmienią. Co trzeci badany (36 proc.) sądzi, że nastąpi poprawa warunków życia. Większość osób, które mają takie zdanie (31 proc. ogółu), oczekuje pewnej poprawy, a pozostali (4 proc.) - wyraźnej poprawy. 22 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie warunków życia, a 7 proc. nie ma opinii na ten temat - wynika z raportu.

Według danych Kantaru, 80 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju można bez większych problemów znaleźć pracę, 71 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 9 proc. ocenia, że można bez większych problemów znaleźć dobrą pracę. 13 proc. ankietowanych pesymistycznie patrzy na rynek pracy, a 7 proc. nie ma na ten temat zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-15 stycznia 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama