Reklama

Reklama

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Słuchu

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Słuchu, który zainicjowany jest przez Światową Organizację Zdrowia. Głównym celem działań organizacji jest wsparcie krajów na całym świecie w rozwoju programów mających za zadanie ochronę słuchu i jego leczenie.

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Słuchu, który zainicjowany jest przez Światową Organizację Zdrowia. Głównym celem działań organizacji jest wsparcie krajów na całym świecie w rozwoju programów mających za zadanie ochronę słuchu i jego leczenie.

Skala problemu jest ogromna. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aż 360 milionów ludzi (w tym 32 miliony dzieci) na całym świecie cierpi z powodu głuchoty. Stanowi to ponad 5 proc. całej populacji!

Poprawnie funkcjonujący słuch daje możliwość zrównoważonego rozwoju, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Nie można go lekceważyć.

Zachowanie prewencyjne, szybka interwencja i odpowiednia opieka lekarska, a także wykorzystanie możliwości, jakie dają najnowsze technologie, umożliwiają cieszenie się dobrym słuchem przez całe życie.

Reklama

Jak możesz zadbać o swój słuch na co dzień? Słuchaj bezpiecznie!

·         Wykonuj co jakiś czas badania, które pozwolą Ci skontrolować ten aspekt Twojego zdrowia.

·         Lubisz ciszę? Jeżeli nie, to postaraj się do niej przyzwyczaić. Nic tak nie sprzyja naszemu słuchowi jak ona.

·         Słuchasz muzyki? Oglądasz telewizję? Przyzwyczaj się do cichych dźwięków i staraj się nie zwiększać głośności.

·         Ogranicz przebywanie w hałasie - dla słuchu ma znaczenie nie tylko poziom dźwięku, ale także czas, jaki spędzamy w hałasie.

·         Kupujesz sprzęt elektroniczny? Wybierz urządzenie pracujące jak najciszej. Producenci coraz częściej informują o emisji hałasu poszczególnych sprzętów.

 

Głęboki niedosłuch może nieść za sobą szereg poważnych konsekwencji takich jak depresję, osamotnienie, frustrację czy izolację ze społeczeństwa. Oprócz aspektów społecznych i emocjonalnych, niedosłuch może mieć również wpływ na dynamikę i rozwój ekonomiczny gospodarki - w krajach rozwijających się, dzieci z niedosłuchem rzadko uczęszczają do szkół publicznych, a stopa bezrobocia w przypadku osób dorosłych z głębokim niedosłuchem jest znacznie wyższa niż w przypadku osób słyszących poprawnie.

Niedosłuch może dotknąć każdego z nas, a jego przyczyny mogą być wrodzone lub nabyte. O wrodzonym niedosłuchu mówimy wtedy, kiedy wystąpił on jeszcze przed narodzinami (lub zaraz po nich) i ma podłoże genetyczne, jest dziedziczone, nabyte w trakcie ciąży lub porodu. Może również występować na skutek np. różyczki, syfilisu, niedowagi, niedotlenienia, niewłaściwego stosowania leków ototoksycznych w trakcie ciąży, przebytej żółtaczki w okresie neonatologicznym, która może uszkodzić nerw słuchowy noworodka. W przypadku, kiedy niedosłuch pojawia się w późniejszym okresie życia można mówić o niedosłuchu nabytym. Może on być spowodowany wieloma czynnikami, m.in.: nieleczonym, przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem opon mózgowych, powikłaniami po przebytej odrze, nadmiernym hałasem czy starzeniem się słuchu.

Ubytek słuchu może być łagodny, umiarkowany, ciężki lub głęboki i może dotyczyć jednego lub obu uszu. Trudności ze słyszeniem, a co za tym idzie z komunikacją, mogą mieć osoby nawet z łagodnym niedosłuchem. W takich sytuacjach, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, stosuje się aparaty słuchowe, które mają na celu wzmocnić dźwięki z otoczenia. W przypadku osób z głębokim niedosłuchem rozwiązaniem mogą być implanty słuchowe będące jedyną na świecie protezą słuchu.

Kilka faktów:

·         Aż 360 milionów ludzi (w tym 32 miliony dzieci) na całym świecie cierpi z powodu głuchoty. Stanowi to ponad 5 proc. całej populacji!

·         Głuchota może być dziedziczna lub nabyta, np. w wyniku różyczki, komplikacji podczas porodu, zapalenia opon mózgowych, przewlekłych infekcji ucha, leków ototoksycznych czy słuchania głośnej muzyki.

·         Szacuje się, że około połowy przypadków głuchoty można by uniknąć dzięki odpowiedniej edukacji, prewencji i szybkiej reakcji na pierwsze symptomy choroby.

·         Osoby z niedosłuchem mogą skorzystać z aparatów słuchowych lub z implantów, jeżeli aparaty słuchowe nie są wskazane i nie przyniosą pożądanych efektów.

·         70 proc. polskich seniorów nie słyszało o metodzie leczenia ubytku słuchu implantami słuchowymi, pomimo że są one w Polsce w 100% refundowane. Problem ze słuchem może dotyczyć aż 6,5 ml osób powyżej 60 roku życia!

·         Niedosłuch powyżej 40 dB w zdrowszym uchu u dorosłych i powyżej 30 dB u dzieci powoduje znaczne utrudnienia w komunikacji z otoczeniem i może przyczynić się do wykluczenia społecznego, depresji, poczucia osamotnienia. W przypadku dzieci niedosłuch ma znaczący wpływ na ich dalszy rozwój.

·         Większość ludzi z nieleczonym niedosłuchem żyje w słabo lub średnio rozwiniętych krajach charakteryzujących się niskim PKB. Spowodowane jest to niedostateczną wiedzą na temat możliwości leczenia niedosłuchu.

·         Najwięcej osób powyżej 65. roku życia z poważnym niedosłuchem zamieszkuje południową Azję i Afrykę.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy