Reklama

Reklama

"Problem śmieciowy na Kuźnikach trwa" - sprostowanie

W związku z artykułem "Problem śmieciowy na Kuźnikach trwa", opublikowanym 18 maja 2018 roku, portal Interia zamieszcza sprostowanie.

W związku z artykułem "Problem śmieciowy na Kuźnikach trwa", opublikowanym 18 maja 2018 roku, portal Interia zamieszcza sprostowanie.

Sprostowanie

[...] Twierdzenia zawarte w tym artykule ["Problem śmieciowy na Kurnikach trwa - przyp. red.] są nieprawdziwe, co narusza w sposób oczywisty dobra osobiste Spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania WPO ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "WPO ALBA S.A." lub "spółka").

Nie jest prawdą, że przeciwko WPO ALBA S.A. toczyły się, bądź toczą się aktualnie, jakiekolwiek postępowania sądowe na skutek skarg mieszkańców osiedla Kuźniki we Wrocławiu. Przedstawione w artykule z dnia 18 maja 2018 roku "zdjęcie ilustracyjne", przedstawiające dzikie wysypisko śmieci, miało charakter przypadkowy i nie ma żadnego związku ani z WPO ALBA S.A., ani też z terenem osiedla Kuźniki. Pomiędzy instalacją należącą do spółki a osiedlem mieszkaniowym znajdują się ogródki działkowe, pas zieleni z wysokimi drzewami, a nawet staw, co ilustrują zdjęcia wykonane w dniu 23 maja 2018 roku.

Reklama

Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, jakoby WPO ALBA S.A. nie reagowała na rzekome skargi mieszkańców osiedla, a co więcej, że planuje rozbudowę sortowni śmieci. Do spółki nie wpłynęły żadne skargi mieszkańców, a ponadto sortownia nie jest rozbudowywana. Nie jest prawdą, by WPO ALBA S.A. składała jakiekolwiek deklaracje w zakresie dokonywania zmian na osiedlu Kuźniki, bowiem żadne żądania ze strony mieszkańców w tym zakresie nie zostały spółce zgłoszone. Od grudnia 2012 roku WPO ALBA S.A. nie przetwarza w instalacji znajdujące się na ul. Szczecińskiej 5 we Wrocławiu odpadów zmieszanych zawierających frakcje biologiczną, lecz jedynie odpady surowcowe (m.in. plastik, papier). Z tego powodu zarzut nieprzyjemnego zapachu jest nieprawdziwy. Ponadto, przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu znajdują się instalacje należące także do innych podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych, dlatego też twierdzenie, że nieprzyjemny zapach lub hałas spowodowane są działaniem instalacji należącej do WPO ALBA S.A., jest nadużyciem.

Nie jest prawdą, że w stosunku do WPO ALBA S.A. były przeprowadzane kontrole, których wynik wykazał zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Żadna z kontroli przeprowadzonych w stosunku do spółki nie stwierdziła jakiegokolwiek negatywnego wpływu procesy przetwarzania odpadów na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Co więcej, zarzut, jakoby wyładunek, załadunek i sortowanie odpadów powodowały emisję hałasu i zapylenie otoczenia jest niezgodny z rzeczywistością. Wyładunek odpadów odbywa się w zadaszonej hali przyjęć od strony ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu, co uniemożliwia powstawanie pyłów, a odpady po przetworzeniu są na terenie hali belowane, co również nie powoduje zanieczyszczenia ani pylenia. Odpady w postaci belek są ładowane do pojazdów, tzw. tirów, co nie powoduje żadnego hałasu. Ponadto, wobec WPO ALBA S.A. nie toczyło się żadne postępowanie o popełnienie wykroczenia, w związku z tym nie została nałożona na spółkę w wyniku takiego postępowania jakakolwiek grzywna, w tym grzywna w wysokości 4.000 złotych. 

Wasze komentarze
No hate

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom, niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz w innych serwisach, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.

Reklama

Reklama

Reklama