Reklama

Reklama

Szwajcaria określa nowe zasady napływu cudzoziemców

Szwajcarzy przed rokiem w referendum opowiedzieli się za ograniczeniem napływu cudzoziemców. Rząd w Bernie przedstawił obecnie projekt ustawy, której realizacja nie będzie prosta.

Rząd w Bernie przedstawił projekt ustawy, która ma na celu ograniczenie imigracji do Szwajcarii. Ograniczenia napływu cudzoziemców domagali się sami Szwajcarzy w referendum w lutym 2014 r. Prezydent Szwajcarskiej Rady Związkowej Simonetta Sommaruga poinformowała, że nowa ustawa przewiduje wprowadzenie kwot dla cudzoziemców do roku 2017; odnosić się ma ono także do regionów przygranicznych.

Kto będzie chciał pracować w Szwajcarii dłużej niż 4 miesiące, ten będzie musiał uzyskać zezwolenie na pracę. Oprócz branż, które odczuwają generalny brak rąk do pracy, w przyszłości urzędy będą rozpatrywać indywidualnie każdy przypadek, czy wolnego miejsca pracy nie można obsadzić obywatelem Szwajcarii, zanim nie zostanie wydane zezwolenie na zatrudnienie na nim cudzoziemca.

Reklama

Kwadratura koła

Prezydent Sommaruga ostrzega przy tym, że realizacja wymogów referendum przypomina "kwadraturę koła". Rząd jest zobowiązany do realizacji wyników referendum przez uchwalenie ustawy. Odbyły się już pierwsze negocjacje z Komisją Europejską, lecz stanowiska Szwajcarii i UE są bardzo od siebie oddalone a pole manewru dość ograniczone.

Zgodnie z umowami z 1999 roku Szwajcaria zobowiązała się do minimalnego wprowadzania postanowień acquis communautaire, czyli dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmujących wszystkie traktaty założycielskie i akcesyjne, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa wspólnotowego.

Referendum ws. wprowadzenia kwot dla cudzoziemców jest natomiast sprzeczne z umową o swobodzie przemieszczania się w Unii Europejskiej, której członkiem stowarzyszonym jest Szwajcaria. Umowa ta zezwala obywatelom UE na nieograniczoną swobodę pobytu i osiedlania się w Szwajcarii. Bruksela jak dotąd odmawia zmiany umowy zawartej z tym krajem.

80 tys. osób rocznie

9 lutego 2014 r. Szwajcarzy głosujący w referendum uchwalili wprowadzenie kwot dla cudzoziemców od 2017 r., wbrew woli rządu Szwajcarii i największych partii z wyjątkiem narodowo-konserwatywnej SVP. Napływ obcokrajowców z UE po zawarciu w 2004 r. umowy o swobodzie przemieszczania się i osiedlania znacznie wzrósł. Przeciętnie 80 tys., osób rocznie osiedla się w tym kraju. Szwajcaria liczy nieco ponad 8 mln. mieszkańców.

tagesschau.de / oprac. Małgorzata Matzke, Redakcja Polska Deutsche WelleReklama

Reklama

Reklama