Reklama

Polsko-niemiecki okrągły stół. Bez konkretnych rezultatów

Po czteroletniej przerwie w Berlinie doszło w środę do spotkania polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Uczestniczyli w nim reprezentanci obu rządów oraz przedstawiciele Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejny okrągły stół odbędzie się w listopadzie. Do tego czasu władze niemieckie mają omówić sporne sprawy z Polonią, a władze polskie mają przeprowadzić podobne konsultacje z przedstawicielami mniejszości niemieckiej.

- Duch spotkania był dobry, ale konkretnych rezultatów na razie nie widać. Zobaczymy, co będzie dalej - powiedział Deutsche Welle po zakończeniu obrad Aleksander Zając, dyrektor Biura Polonii w Berlinie.

Pragnący zachować anonimowość uczestnik spotkania powiedział natomiast, że "atmosfera obrad była napięta, a spotkanie źle przygotowane".

Reklama

Bez komunikatu i konferencji prasowej

Po spotkaniu nie wydano żadnego komunikatu, nie odbyła się też konferencja prasowa.

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiadał podczas wcześniejszej wizyty w Berlinie, że tematem rozmów będą kwestie nauczania języka polskiego w Niemczech oraz języka niemieckiego w Polsce, przyszłość Domu Polskiego w Bochum oraz sprawy historyczne, szczególnie upamiętnienie polskich ofiar II wojny światowej w Niemczech.

Oprócz Szynkowskiego vel Sęka w spotkaniu ze strony polskiej uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, a ze strony niemieckiej wiceminister spraw wewnętrznych Stephan Mayer i pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców Bernd Fabritius.

Polonię reprezentowały Związek Polaków w Niemczech "Rodło", Polska Macierz Szkolna, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech oraz Kongres Polonii Niemieckiej. Te cztery organizacje utworzyły nową platformę - Porozumienie Organizacji Polskich.

Zabrakło miejsca dla młodej Polonii

Przedstawiciele Polaków, którzy napłynęli do Niemiec po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, krytykują dobór uczestników uważając, że przy okrągłym stole zabrakło miejsca młodego pokolenia polskich migrantów.

Powołany w 2010 r. polsko-niemiecki okrągły stół zajmuje się wspieraniem obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz Polaków w Niemczech, a także mniejszości niemieckiej w Polsce w zachowaniu i podtrzymywaniu ich tożsamości kulturowej.

Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy