Reklama

Niemieckie saldo migracji 2015: Ponad milion osób

W ubiegłym roku do Niemiec przybyły prawie 2 mln imigrantów – tak dużo jak nigdy dotąd. Jednocześnie kraj opuściło 860 tys. cudzoziemców.

Jak można się było spodziewać, zmieniła się struktura imigracji do RFN. Odmiennie niż w ubiegłych latach, wśród cudzoziemców, którzy przybyli do Niemiec, większość stanowiły osoby szukające azylu, pochodzące spoza Europy.

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, w statystyce tej ujęci są przybyli do Niemiec i zarejestrowani imigranci. Ponieważ jednak nie wszystkich do tej pory udało się zarejestrować, liczba imigrantów jest przypuszczalnie jeszcze wyższa.

Niemieckie władze nie były przygotowane na tak duży napływ imigrantów i początkowo w ośrodkach recepcyjnych panował rozgardiasz, niewykluczone więc, że część zarejestrowanych osób zarejestrowano podwójnie, a niektóre osoby są wciąż jeszcze nie figurują w spisie.

Reklama

Saldo się prawie podwoiło

Z kolei w roku 2015 Niemcy opuściło prawie 860 tys. obcokrajowców.

Po zestawieniu napływu i odpływu ludności pozostaje liczba 1,14 mln osób, które w Niemczech pozostały i jest to najwyższe do tej pory odnotowane saldo migracji w historii Republiki Federalnej Niemiec.

Jest to wzrost napływu netto o 955 tys. osób, czyli o prawie 12 proc. Dla porównania, w roku 2014 w Niemczech odnotowano 1,343 mln imigrantów i 766 tys. emigrantów, co dawało saldo 577 tys. obcokrajowców, którzy pozostali w Niemczech.

Do roku 2014 do Niemiec przybywali przede wszystkim cudzoziemcy z państw Unii Europejskiej, co zazwyczaj łączyło się tylko z okresowymi pobytami części z nich.

Ogólnie pod koniec roku 2015 w centralnym rejestrze cudzoziemców widniało 9,11 mln osób z zagranicznymi paszportami, w roku 2014 było to 8,15 mln.

Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego opierają się po raz pierwszy na pobieżnych szacunkach tzn. na potwierdzonych informacjach z okresu styczeń-sierpień i szacunkach z okresu wrzesień-grudzień 2015.

dpa / Małgorzata Matzke, Redakcja Polska Deutsche Welle

Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy