Reklama

Niemcy: Rekordowy wzrost ataków na obozy uchodźców

Liczba ataków na schroniska dla uchodźców w Niemczech niepokojąco rośnie. W pierwszej połowie br. odnotowano ich więcej, niż w skali całego 2014 roku. Sprawcami większości zamachów jest skrajna prawica.

Łącznie doszło w pierwszych miesiącach br. do 202 ataków na ośrodki dla obcokrajowców oczekujących w Niemczech na rozpatrzenie wniosku o azyl - poinformowało niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych. Niemal wszystkie przypadki (173) miały podłoże skrajnie prawicowe. W pozostałych nie udało się ustalić motywów sprawców zamachów.

Liczba ataków na schroniska dla cudzoziemców podwoiła się już teraz w stosunku do całego roku 2014. W ub. roku w Niemczech policja odnotowała 198 aktów przemocy wobec mieszkańców ośrodków. W 2013 było ich łącznie 69, czyli ponad trzy razy mniej. Niemal zawsze sprawcami tych przestępstw są członkowie radykalnych prawicowych ugrupowań.

Reklama

Eksperci liczą na dalszy wzrost ataków

Za ataki na cudzoziemców uważa się zarówno podpalanie przygotowanych dla nich schronisk, jak również protesty przed ośrodkami. Eksperci liczą się z dalszym wzrostem przemocy w najbliższych miesiącach. Także w lipcu br. utrzymuje się tendencja wzrostowa ataków na schroniska dla obcokrajowców. Zwłaszcza w Bawarii, Badenii Wirtembergii oraz w Saksonii Anhalt wzrost jest najbardziej widoczny.

Od ubiegłego roku w Niemczech uruchomiono centralną bazę danych w Federalnym Urzędzie Kryminalnym, gdzie gromadzone są informacje z całego kraju o wszelkich formach ataków na miejsca zamieszkania cudzoziemców. Dane te są wymieniane między różnymi instytucjami oraz analizowane pod kątem zagrożeń.

Możliwość osobistego kontaktu

Ocenia się, że w tym roku ok. 340 tys. cudzoziemców złoży w Niemczech wniosek o azyl - dwa razy więcej, niż w 2014 roku. Coraz więcej miast i gmin alarmuje, że ich zdolność do przyjęcia dalszych uchodźców osiąga granice możliwości.

Także przewodnicząca Związku Miast i Gmin Eva Lohse wskazuje na konieczność "bardziej starannego" zastanowienia się nad możliwościami ulokowania uchodźców. "Ataki na ich schroniska należy zdecydowanie potępić", mówi Lohse w gazecie "Die Welt". Równocześnie proponuje, by stworzyć mieszkańcom gmin, do których kierowani są uchodźcy, lepsze warunki osobistego kontaktu z przybyszami, bo tylko w ten sposób społeczeństwo ma szanse zrozumieć powody wzrostu liczby uchodźców i poradzić sobie z lękami, które obecnie narastają w całym społeczeństwie.

Róża Romaniec, Redakcja Polska Deutsche Welle

Deutsche Welle
Dowiedz się więcej na temat: Niemcy | uchodźcy

Reklama

Reklama

Reklama