Reklama

Reklama

Najbogatsza archidiecezja w RFN ujawnia swój majątek

Tak szczegółowych danych do tej pory Kościół katolicki w RFN jeszcze nigdy nie ujawnił. Archidiecezja kolońska przyznała, że dysponuje majątkiem większym niż trzy miliardy euro.

Roczne sprawozdanie finansowe, przedstawione dziś w Kolonii wykazuje, że kolońska archidiecezja dysponuje majątkiem wartości 3,35 mld euro. Są to w większości lokaty finansowe, głównie obligacje i fundusze inwestycyjne wartości 2,4 mld euro.

Do majątku kolońskiej archidiecezji nie wliczono takich dóbr jak niezbywalne dzieła sztuki czy budowle, jak relikwiarz Trzech Króli czy kolońska katedra, do której rokrocznie przybywają miliony zwiedzających i wiernych.

Reklama

Dyrektor finansowy archidiecezji Hermann Schon po raz pierwszy przedstawił publicznie bilans zysków i strat w roku obrachunkowym. Poinformował, że budżet archidiecezji wyniósł w 2013 roku 811 mln euro; roczny zysk netto wyniósł prawie 59 mln euro.

Najbogatsza archidiecezja

Po skandalu wokół rozrzutnego gospodarowania kościelnymi pieniędzmi przez "biskupa luksusu" Franza-Petera Tebartza-van Elsta w Limburgu cały szereg niemieckich diecezji upubliczniło swoje majątki i przedstawiło bilanse. Obok Limburga zrobiły to także diecezje Essen i Stuttgart, deklarując swoje postępowanie jako "dalsze kroki ku większej transparencji".

"Bilans przedstawiony w Kolonii ukazuje, że archidiecezja dysponuje co prawda ogromnym majątkiem, ale jest on w dużej mierze przeznaczony na określone cele" - oświadczył Hermann Schon.

Kościół potrzebuje na przykład ogromnych rezerw finansowych na utrzymanie 600 kościołów, chronionych jako zabytki najwyższej rangi oraz na emerytury dla pracowników archidiecezji.

Archidiecezja kolońska, do której należy ponad dwa miliony wiernych jest największym arcybiskupstwem w Niemczech i jednym z najbardziej liczących się w całym Kościele katolickim. Obszarem sięga ono od Zagłębia Ruhry do Nadrenii-Palatynatu.

W ubiegłym roku archidiecezja kolońska już upubliczniła informacje o posiadanych nieruchomościach; ich wartość określono na sumę 612 mln euro. także w tym zestawieniu nie uwzględniano wartości takich obiektów jak kolońska katedra.

tegesschau.de / Małgorzata Matzk, Redakcja Polska Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy