Reklama

KE: Potrzebne są lepsze zabezpieczenia paszportów

​Nowe zabezpieczenia dokumentów podróży to kolejny krok UE w walce z terroryzmem i przestępczością. Zdaniem Komisji Europejskiej poprawa zabezpieczeń dokumentów podróży konieczna jest z dwóch powodów. Fałszowanie dokumentów ma istotne znaczenie dla terroryzmu i zorganizowanej przestępczości i jest ściśle związane z handlem ludźmi i przemytem uchodźców.

Oficjalne przedstawienie nowej unijnej inicjatywy ws. poprawienia zabezpieczeń paszportów i dowodów osobistych odbyło się w czwartek (8.12.2016) w Brukseli.

Trzeba zmienić procedury

Poprawienie zabezpieczeń dokumentów podróży jest żywotnym interesem, podobnie jak związana z nim infrastruktura dla weryfikacji tożsamości, wyjaśnia KE. Konkretnie Bruksela domaga się od państw członkowskich UE, by wystawiając dokumenty podróży w przyszłości bardziej zważały na autentyczność dokumentów wejściowych, jak świadectwa urodzenia czy zaświadczenia urzędów ewidencji ludności. Poza tym informacje potrzebne dla wystawienia nowych paszportów czy dowodów osobistych mają być porównywane np. z rejestrami wyborczymi czy dokumentami ubezpieczeń socjalnych. Dopuszcza się także możliwość osobistych rozmów z petentami czy porównywania ich danych biometrycznych.

Reklama

Ujednolicona wiza

Komisja Europejska jest także zdania, że trzeba poprawić same kontrole dokumentów. Utrata czy kradzież dokumentów powinny być natychmiast zgłaszane, by zminimalizować szanse ich sfałszowania.
Bruksela wzywa także państwa członkowskie UE, by wizy lub zezwolenia na pobyt dla osób z państw trzecich miały odpowiednie zabezpieczenia przed sfałszowaniem. Myśli się wręcz o wprowadzeniu ujednoliconego wzoru takich dokumentów, który obowiązywałby we wszystkich państwach unijnych.

DPA / Małgorzata Matzke

Deutsche Welle

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy