Reklama

Reklama

Eurostat: Polska najskuteczniej walczy z biedą

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym trochę się wprawdzie w UE zmniejszyło, ale ciągle jest wysokie. Prymusem w walce z biedą jest Polska, sytuacja pogarsza się w Grecji i Włoszech.

W 2017 roku biedą lub wykluczeniem społecznym było zagrożonych 22,5 procent wszystkich obywateli Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu opublikowanych dzień przed obchodzonym 17 października Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

Od 2008 r. obserwuje się co prawda lekką poprawę, ale sytuacja wciąż jest niepokojąca.

Polska prymusem

Ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego najbardziej spadło w ostatnich latach w Polsce. Podczas gdy w 2008 r. do zagrożonych należało ponad 30 proc. społeczeństwa, w 2017 grupa ta zmniejszyła się do niespełna 20 procent.

Najmniej zagrożeni biedą są mieszkańcy Czech (12,2 proc.), Finlandii (15,7 proc.) i Słowacji (16,3 proc.).

Reklama

Niemcy bliskie średniej unijnej

W Niemczech na ubóstwo i wykluczenie społeczne było narażonych w 2017 r. blisko 15,5 mln ludzi (19 proc.), czyli niemal co piąty mieszkaniec Republiki Federalnej. Ryzyko życia w biedzie kształtuje się w Niemczech tym samym nieco poniżej średniej UE (22,5 proc.).

W stosunku do 2008 r. sytuacja nieco się poprawiła. W Niemczech ubóstwem i wykluczeniem społecznym było wówczas zagrożone jeszcze 20,1 proc. społeczeństwa, w całej Unii Europejskiej 23,7 proc.

Najtrudniejsza sytuacja we Włoszech

Jak wynika z danych Eurostatu, istnieją jednak wyraźne różnice regionalne. Szczególnie trudna sytuacja jest na południu wspólnoty - w Bułgarii, Rumunii i Grecji, gdzie biedą jest zagrożona ponad jedna trzecia ludności. Przy czym podczas gdy w Bułgarii, Rumunii sytuacja znacząco poprawiła się w porównaniu z rokiem 2008, Grecja odnotowuje największy w Europie wzrost zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wyraźne pogorszenie sytuacji nastąpiło też, obok Grecji, we Włoszech, Luksemburgu, Hiszpanii i Holandii. We Włoszech ubóstwem i wykluczeniem społecznym było zagrożonych w 2017 roku 17,4 mln osób - więcej niż w jakimkolwiek innym państwie unijnym.

O zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowią trzy kryteria: za biednych uważane są osoby, które mają do dyspozycji mniej niż 60 proc. średnich zarobków w danym kraju; do tego dochodzą gospodarstwa domowe dotknięte niedostatkiem materialnym; trzecim kryterium jest bezrobocie lub praca w niewielkim wymiarze.

(tagesschau.de / stas)
Redakcja Polska "Deutsche Welle"

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy