Reklama

Reklama

"Die Welt": Reparacje przynoszą więcej szkód niż korzyści

Po Grecji i Polsce, reparacji od Niemiec domagają się też Kraje Bałtyckie. "Die Welt", posługując się przykładami z przeszłości, ostrzega przed "dramatycznymi" skutkami, wśród których znajduje się także rozpad Unii Europejskiej.

Publicysta "Die Welt" Sven Felix Kellerhoff zwraca uwagę na rosnącą liczbę krajów domagających się od Niemiec reparacji wojennych. Po Grecji i Polsce, takie roszczenia zgłosiły też Kraje Bałtyckie. "Moraliści i populiści są zgodni, co do zasadności roszczeń, lecz skutki zaspokojenia tych roszczeń byłyby "'dramatyczne'" - ostrzega autor komentarza.

Reklama

"Kto wyrządził szkodę, musi ją naprawić" - pisze Kellerhoff zaznaczając, że jest to rozsądna zasada obowiązująca w państwach prawa. Gdy jednak widać, że zadośćuczynienie wyrządziłoby szkody, które przewyższyłyby korzyści wynikające z naprawienia strat, wtedy rozsądniej - jego zdaniem - jest poszukać kompromisu.

Polacy domagają się nierealnych sum

Dziennikarz "Die Welt" pisze, że Niemcy stały się ostatnio "notorycznym celem roszczeń reparacyjnych". Grecja i Polska domagają się "nierealnych sum". Jeżeli Niemcy zgodzą się na to, wkrótce ustawi się kolejka państw, które w czasie wojny były okupowane przez Niemcy.

Kellerhoff przypomina stanowisko niemieckiego rządu, że wszystkie roszczenia reparacyjne zostały ostatecznie zamknięte traktatem 2+4 z 1990 roku.

Nie prawo, lecz moralna presja

"Greckim i polskim populistom nie chodzi jednak o prawo międzynarodowe, lecz o moralną presję, która ma skłonić Niemcy do zmiany stanowiska" - pisze publicysta.

Zdaniem Kellerhoffa w przypadku dojścia w Niemczech do władzy rządu lewicowego (SPD-Zieloni-Lewica) istnieje niebezpieczeństwo, że ugnie się on przed żądaniami poszkodowanych krajów. Szczególnie Zielonym trudno zrozumieć, że "w polityce zagranicznej nie ma miejsca na moralność".

Reparacje mają "dwojaki charakter" - "z jednej strony chodzi w nich o naprawę konkretnych szkód materialnych, z drugiej zaś o upokorzenie pokonanego przeciwnika". "Krajom, które w przeszłości otrzymały reparacje, rzadko wyszły one na zdrowie" - ostrzega Kellerhoff.

Negatywne skutki reparacji

Publicysta "Die Welt" opisuje negatywne skutki reparacji, jakich w 1871 roku od pokonanej Francji zażądał kanclerz Otto von Bismarck. Paryż musiał zapłacić w ciągu kilku lat pięć miliardów franków w złocie. Kontrybucja pogłębiła odwieczną wrogość między krajami i doprowadziła do kolejnej wojny w 1914 roku. W Niemczech potężny zastrzyk gotówki doprowadził do przegrzania koniunktury i do krachu na rynku w 1873 roku.

Po I wojnie światowej Francja domagała się odwetu - Niemcy zostały zobowiązane do zapłacenia "astronomicznych" sum - 132 mld marek w złocie. Gospodarczy kryzys wyniósł do władzy narodowych socjalistów, którzy zlikwidowali demokrację. "Skutki są dobrze znane" - podkreśla Kellerhoff.     

Reparacje mogą zniszczyć UE

"Miejmy nadzieję, że w Europie nie dojdzie do nowej wojny, i że nawet aktualne roszczenia Polski i Grecji tego nie zmienią. Z pewnością jednak euro i Unia Europejska rozpadłyby się, gdyby oba te kraje blokowały pracę Brukseli, dopóki Niemcy nie uznają rzekomych zobowiązań reparacyjnych" - pisze Kellerhoff.

"Równocześnie doszłoby do wzrostu resentymentów, a skutkiem byłby ogromy wzrost nacjonalizmu" - ostrzega "Die Welt". 

Niemieccy turyści przestaliby odwiedzać Grecję, a polscy pracownicy przestaliby być mile widziani w RFN, co oznaczałoby utratę możliwości atrakcyjnych zarobków. Wszystko to może stać się faktem, nawet gdy Grecja i Polska nie uzyskają od Niemiec ani jednego euro.

Gdyby Niemcy, pomimo wszystko, wypłaciły reparacje, w krajach - będących beneficjentami - doszłoby do przegrzania koniunktury, jak w Niemczech po 1871 roku. W Grecji istotną część niemieckich świadczeń i tak pochłonęłaby korupcja, tak jak w przypadku indywidualnych odszkodowań wypłacanych w latach 1950-1960.

"Tak czy siak - reparacje są błędną drogą, tym bardziej, że od wojny dzielą nas już dwa pokolenia" - podsumowuje Kellerhoff w komentarzu opublikowanym w "Die Welt". 

Redakcja Polska "Deutsche Welle" 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje