Reklama

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł

Postrzegane często jako nieużytki mokradła są często zbiorem bioróżnorodności. To miejsca bogate w pokarm - zarówno dla zwierząt jak i ludzi - przypominają przyrodnicy przez Światowym Dniem Mokradeł, obchodzonego w rocznice przyjęcia konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Postrzegane często jako nieużytki mokradła są często zbiorem bioróżnorodności. To miejsca bogate w pokarm - zarówno dla zwierząt jak i ludzi - przypominają przyrodnicy przez Światowym Dniem Mokradeł, obchodzonego w rocznice przyjęcia konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Nie przegap żadnego święta! Zobacz "Kalendarz świąt nietypowych"

Konwencja ta została przyjęta 2 lutego 1971 r. w irańskim mieście Ramsar. Polska była jednym z pierwszych krajów, które podpisały tę konwencję. Od tego czasu lista jej sygnatariuszy przekroczyła 160. Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 r.

Centralnym punktem tegorocznych obchodów Dnia Mokradeł w Polsce będzie seminarium organizowane 1 lutego w Warszawie przez Wydział Biologii UW, stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie i Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej.

Reklama

W wysłanym PAP komunikacie przedstawiciele Centrum Ochrony Mokradeł wyjaśniają, że nazwa "mokradła" może być nieco myląca, gdyż kojarzy się głównie z obszarami podmokłymi, tymczasem Konwencja Ramsarska dotyczy ochrony nie tylko bagien czy szuwarów, ale również wszystkich wód śródlądowych, a nawet płytkiego pasa morskich wód przybrzeżnych. Podpisanie konwencji miało być ukoronowaniem tradycji ochrony ptaków, ale teraz przyrodnicy zajmujący się mokradłami uwagę poświęcają bardzo różnym aspektom tych ekosystemów, z wszystkimi ich mieszkańcami.

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem: "MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: zacznij działać!" Hasło to - w założeniu organizatorów - ma zwrócić uwagę na obopólną zależność: człowieka od mokradeł i mokradeł od człowieka. "Mokradła często są postrzegane jako nieużytki. Bagna są osuszane, oczka wodne zasypywane, rzeki regulowane. Nie jest to tylko historyczne podejście - od 1900 roku do dziś znikło dwie trzecie mokradeł. W Europie, zwłaszcza zachodniej, znaczna powierzchnia mokradeł znikła jeszcze wcześniej" - zaznaczono w komunikacie.

Tymczasem mokradła spełniają bardzo wiele ważnych funkcji w funkcjonowaniu planety. To nie tylko lokalne centra bioróżnorodności i ostoje dzikich gatunków zwierząt czy roślin - zwracają uwagę pryrodnicy. Mokradła - takie jak wody śródlądowe, rafy koralowe czy szuwary - to także źródło pożywienia dla miliardów ludzi, a doliny rzeczne to często obszary najżyźniejszych gleb. Poza tym wody słodkie i odsalane wody przybrzeżne to źródło wody zarówno pitnej, jak i tej niezbędnej w przemyśle i rolnictwie.

Poza tym ekosystemy przybrzeżne chronią brzegi morskie przed niszczeniem przez fale. A tereny podmokłe otaczające wody powierzchniowe chronią je przed zanieczyszczeniami. Nie należy też zapominać o roli sztucznych mokradeł, do których zaliczają się m.in. stawy rybne, pola ryżowe czy wydajne oczyszczalnie ścieków. Poza tym przyrodnicy z Centrum Ochrony Mokradeł informują, że to na mokradłach dwutlenek węgla jest wiązany na dłużej niż w lasach - nawet na tysiące, a potencjalnie - i na miliony lat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama