Reklama

Reklama

Pieniądze za ciężkie NOP-y. Dla kogo, jak i kiedy?

Od soboty osoby, u których wystąpiły ciężkie NOP-y po szczepieniu przeciw COVID-19, mogą składać wnioski o świadczenie kompensacyjne. Polakom poszkodowanym w związku ze szczepieniem na razie zapłaci państwo. Za rok pieniądze do puli dorzucą też firmy farmaceutyczne. Wnioski będzie opiniować sześcioosobowy zespół ekspertów. Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, w jego skład wejdą prof. Bolesław Samoliński oraz Ryszard Kępa.

Od 12 lutego będzie można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. W tym roku o pieniądze mogą ubiegać się osoby, które zmagały się z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19.

Wnioski będzie rozpatrywać komisja licząca sześciu ekspertów - lekarzy specjalistów, którzy mają wiedzę w zakresie szczepień ochronnych i będę reprezentować różne specjalizacje - począwszy od alergologii, przez choroby zakaźne, pediatrię, immunologię kliniczną, kardiologię - tak by komisja była w stanie ocenić różne NOP-y. 

Reklama

Nieoficjalnie: Prof. Bolesław Samoliński oraz Ryszard Kępa w składzie komisji

Skład zespołu poznamy najprawdopodobniej w piątek, ale jak nieoficjalnie ustaliła Interia, wśród członków znajdzie się dwóch doświadczonych specjalistów: prof. Bolesław Samoliński oraz Ryszard Kępa.  Prof. Samoliński to ekspert w zakresie zdrowia publicznego, alergologii i otolaryngologii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei Ryszard Kępa jest lekarzem, specjalistą chorób zakaźnych, dobrze znanym w Legnicy, gdzie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym pełni funkcję ordynatora. Jest także członkiem Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Eksperci będą opiniować wnioski w trzyosobowych składach. Następnie na ich podstawie Rzecznik Praw Pacjenta wyda decyzję o przyznaniu świadczenia, albo odmowie. 

Odszkodowanie może wynieść maksymalnie 100 tys. zł. Kto może liczyć na pieniądze i jak je otrzymać?

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Kto może dostać pieniądze?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, u których stwierdzono niepożądany odczyn po szczepieniu przeciw COVID-19 skutkujący pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni. Na rekompensatę mogą liczyć także ci, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalu. 

"Jeśli doznałeś wstrząsu anafilaktycznego, możesz liczyć na 3 tys. zł, gdy udzielono Ci pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, oraz 10 tys. zł, jeśli wymagałeś hospitalizacji trwającej do 14 dni" - informuje RPP.

Z każdym kolejnym dniem spędzonym w szpitalu, spowodowanym wstrząsem bądź innymi NOP-ami, kwoty pójdą w górę. Ostateczna suma świadczenia będzie zależała od czasu spędzonego w szpitalu: 14-30 dni - 10-20 tys. zł, 31-50 to z kolei 21-35 tys. zł, w przypadku 91-120 dni hospitalizacji pacjent może liczyć na 66-89 tys. zł.

Jak mówi Interii Tomasz Młynarski, zastępca dyrektora departamentu prawnego Rzecznika Praw Pacjenta, istnieje kilka przesłanek powodujących podwyższenie kwoty. - Takimi okolicznościami jest zabieg operacyjny albo inna metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko. Chodzi tu o skomplikowane procedury diagnostyczne, które wiążą się z ryzykiem dla zdrowia pacjenta i wymagają jego pisemnej zgody. Przesłanką, która może podwyższyć świadczenie kompensacyjne jest też pobyt na oddziale intensywne terapii, a poza tym zwrot kosztów dalszego leczenia - wyjaśnia.

Maksymalna kwota świadczenia to 100 tys. zł.

- Trudno nam na razie ocenić, ile wniosków może wpłynąć. Szacujemy, że około 200 osób mogło doznać wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu przeciw COVID-19, albo trafić na dłużej do szpitala. Ale oczywiście nie wykluczamy, że jest grupa ludzi, którzy z jakichś względów mogli nie zostać uwzględnieni w statystykach NOP-ów. Samych wniosków może być znacznie więcej, bo spodziewamy i takich, które nie będą spełniać przesłanek - tłumaczy.

Tygodnik Interia: Dr Ewa Giza: "mgła covidowa" to bardzo częsty objaw

Fundusz Kompensacyjny. Jak złożyć wniosek?

- Wnioski będzie można składać zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru wniosku przygotowanego przez RPP, gdzie znajduje się wykaz dokumentów, które należy załączyć. Wniosek może być wypełniony na komputerze, bądź odręcznie - mówi Interii Tomasz Młynarski.

- Jeśli pacjent chciałby wnieść wniosek elektroniczny musi podpisać go jednym z trzech rodzajów podpisu elektronicznego (kwalifikowany, osobisty, zaufany). Brak tego podpisu nie spowoduje automatycznego odrzucenia wniosku, ale RPP będzie musiał zwrócić się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie - dodaje. Elektroniczny wniosek od 12 lutego będzie można przesłać przez platformę ePUAP lub na adres biura Rzecznika Praw Pacjenta czyli kancelaria@rp.gov.pl

Młynarski zaznacza, że w każdym przypadku, kiedy wniosek okaże się niekompletny, rzecznik będzie prosił o jego uzupełnienie, dając na to 30 dni. Jeśli w tym czasie dane nie zostaną uzupełnione, wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

Najpóźniej po dwóch miesiącach od momentu złożenia kompletnego wniosku, pacjent zostanie poinformowany o decyzji RPP.

Wniosek o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego. Konieczne dokumenty

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw COVID-19 oraz kopię posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kartę informacyjną leczenia szpitalnego, które miało miejsce w wyniku działania niepożądanego po szczepieniu. 

- Jeśli pacjent domaga się także zwrotu poniesionych kosztów leczenia, powinien przekazać dokumentację potwierdzającą ich poniesienie - mówi Tomasz Młynarski. Jak wyjaśnia, pacjent może przedłożyć np. faktury czy rachunki potwierdzające zakup leków, wizyt u lekarza, zabiegów rehabilitacyjnych.

Wymaganym załącznikiem jest też oświadczenie, że w sprawie objętej wnioskiem, nie toczyło się przed sądem postępowanie o odszkodowanie dotyczące szczepienia.

Konieczne jest także załączenie potwierdzenia, że wnieśliśmy opłatę za wniosek, która wynosi 200 zł. Opłata będzie zwracana, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Można także ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Nie przyjęto jednak żadnego kryterium dochodowego.

- To rzecznik będzie musiał ocenić, czy istnieją wystarczające podstawy do zwolnienia z opłaty. Pacjent, który chce się o to ubiegać, powinien udokumentować trudną sytuacje finansową, np. zaświadczeniem o wysokości emerytury lub renty - wyjaśnia Młynarski. Jak mówi nam przedstawiciel RPP, poza obowiązkowymi dokumentami można załączyć także inne, które wnioskujący uzna za istotne.  

"Odszkodowanie za NOP-y". Ważne terminy

Każdy, kto zmagał się z ciężkim NOP-em przed 27 stycznia 2022 r., kiedy ustawa weszła w życie, na złożenie wniosku ma niespełna rok. W tym przypadku prawo zadziała wstecz. 

- Ustawa wprowadza dwa terminy. Osoby które z powodu szczepienia trafiły do szpitala jeszcze przed 27 stycznia 2022, mogą wnieść wniosek najpóźniej do końca tego roku. Natomiast jeśli zdarzenie miało miejsce po wejściu w życie ustawy, to pacjent od momentu opuszczenia szpitala ma rok na wniesienie wniosku - mówi Tomasz Młynarski.

10 mln zł na świadczenia kompensacyjne

Kto za to płaci? Na razie państwo. Firmy farmaceutyczne będą partycypować w kosztach dopiero za rok. 

- Od 2023 roku, kiedy fundusz obejmie oprócz szczepień przeciw COVID-19 również szczepienia obowiązkowe, firmy farmaceutyczne podpisując ze Skarbem Państwa umowy na dostawy szczepionek, będę miały obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, proporcjonalnych do wysokości umowy - wyjaśnia przedstawiciel RPP.

- Polska nabyła szczepionki przeciw COVID-19 w ramach wspólnych europejskich zakupów i umów, które zawarła Komisja Europejska. Umowy zawarto jeszcze przed powołaniem funduszu i w tym przypadku prawo nie może zadziałać wstecz - dodaje. Dlatego tym roku głównym źródłem finansowania jest jednorazowa wpłata z funduszu przeciwdziałania COVID-19, czyli ze środków publicznych, w wysokości 10 mln zł. 

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Szczegóły

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy