Reklama

Ujawniamy wysokość nagród w Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta

Do 13 tys. złotych dla kierowcy, rzemieślnika, kelnera czy sprzątaczki, a dla dyrektora jednorazowo nawet 54 tys. złotych w roku. Na takie nagrody mogli liczyć pracownicy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP - dowiedziała się Interia.

CO KPRP to instytucja gospodarki budżetowej, którą formalnie nadzoruje szef Kancelarii Prezydenta RP. Czym się zajmuje ta jednostka? Przede wszystkim wspiera głowę państwa. "Działalność CO KPRP to m.in. zapewnienie kompleksowej obsługi oficjalnych uroczystości, administrowanie nieruchomościami czy świadczenie szerokiego wachlarza usług" - czytamy na oficjalnej stronie instytucji.

W praktyce Centrum obsługuje choćby prezydenckie rezydencje: w Wiśle, na Mierzei Helskiej, w Promniku czy Ciechocinku. Zajmuje się działalnością wydawniczą, administracyjną, finansami, informatyką oraz remontami. Jego pracownicy nie są formalnie urzędnikami. - Większość osób zatrudnionych w Centrum Obsługi KPRP to kierowcy, rzemieślnicy, kucharze, kelnerzy, sprzątaczki i tak dalej - przekazał nam Tomasz Buława, dyrektor CO KPRP.

Reklama

Premie częścią wynagrodzenia

W Centrum obsługującym prezydenta zasady dotyczące wynagrodzeń czy przyznawania premii dla szeregowych pracowników są ustalane ze związkowcami. Od listopada 2015 r., kiedy w Pałacu Prezydenckim zadomowił się już Andrzej Duda, postanowiono, że premie będą stałym składnikiem wynagrodzenia. Chodzi o premie: regulaminową (30 proc. wynagrodzenia - red.) oraz uznaniową (do 20 proc. wynagrodzenia). Nie należy jednak mylić premii z nagrodami uznaniowymi - o nich będzie niżej.

Znamy też stawki dotyczące pracy w weekendy oraz koszty wyjazdów służbowych. One też są formalnie premiami. Za dyżur telefoniczny pełniony w weekendy i święta w CO KPRP płaci się dodatkowo 100 zł dziennie. Zaś pracownik techniczny, który podczas wyjazdu służbowego przepracuje 12 godzin, może liczyć na 250 zł dniówki ekstra. 

Ile w poprzednich latach wynosiły premie dla pracowników? Centrum nie poinformowało nas o szczegółach dotyczących poszczególnych miesięcy w roku 2015, kiedy Andrzej Duda zaczynał swoją kadencję. Trudno więc powiedzieć, jakie premie wypłacała administracja urzędującego prezydenta, a ile przekazali ludzie Bronisława Komorowskiego. Wiemy, że od 2011 do 2013 r., kiedy rządził Komorowski, premie dla pracowników pochłonęły niewiele ponad 4 mln zł. Dla porównania: od 2016 do 2018 r. wzrosły do 4,2 mln zł.

Z informacji, do których dotarła Interia, wynika, że szeregowi pracownicy Centrum mogą liczyć na nagrody jubileuszowe związane ze stażem pracy czy roczne "za efektywnie wypracowany czas i rzetelne wykonywanie obowiązków". Najciekawsze wydają się oczywiście nagrody uznaniowe.

Ponad 50 tys. zł od Komorowskiego

W czasach Bronisława Komorowskiego najwyższa nagroda uznaniowa dla szeregowego pracownika sięgnęła 13 tys. zł, a najniższa ledwie 50 zł. Z kolei Andrzej Duda do tej pory wypłacił najwięcej 10 tys. zł, zaś najniższa nagroda to 200 zł. 

- Wysokość nagród dla poszczególnych pracowników proponowana jest przez naczelników, a zatwierdzana przez kierownictwo Centrum Obsługi KPRP - tłumaczy nam dyrektor Buława. Przyznaje jednak, że zasady przyznawania nagród dla kierownictwa są zupełnie inne. Reguluje je bowiem ustawa, która pozwala na nagrodę roczną. Może ona wynosić do trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.

Jeśli chodzi o nagrody dla kierownictwa szczodrzejszym od Andrzeja Dudy nadzorującym okazał się Bronisław Komorowski. Od 2011 r. najhojniejsze nagrody wynosiły od 17 do 40 tys. zł. Najwyższą wypłacono, kiedy Komorowski ustępował z urzędu w 2015 r. To wówczas jedna osoba z szefostwa CO KPRP - dyrektor, jego zastępcy bądź główna księgowa - zainkasował nagrodę w wysokości 54 tys. zł.

Z danych, którymi dysponujemy, wynika, że w ciągu ostatniego pół roku urzędowania Bronisława Komorowskiego na nagrody uznaniowe dla kierownictwa CO KPRP wydano więcej niż w poprzednich latach (szczegóły w zestawieniu pod tekstem - red.). Od stycznia do lipca 2015 r. pochłonęły łącznie 137 tys. zł. To najwyższa kwota w zestawieniu obejmującym lata 2011-2019. 

Jak na tle poprzednika wypada Andrzej Duda? Jak się dowiedzieliśmy, w 2015 r. nie przyznano żadnej nagrody dla osoby z kierownictwa Centrum. Podczas całej prezydentury były takie ledwie dwie. Ta z 2016 r. wyniosła 20 tys. zł, zaś w 2019 r. 16,5 tys. zł. - Nagrody wyższe niż przeciętne przyznawane były za realizację zadań szczególnie trudnych lub odpowiedzialnych - komentuje Buława.  

Nagrody przyznane członkom kierownictwa Centrum Obsługi KPRP w latach 2011-2019

- w roku 2011 na łączną kwotę 72 755,30 zł, w tym najwyższa nagroda w kwocie 17 000 zł;

- w roku 2012 na łączną kwotę 60 000 zł, w tym najwyższa nagroda w kwocie 20 000 zł;

- w roku 2013 na łączną kwotę 100 000 zł, w tym najwyższa nagroda w kwocie 40 000 zł;

- w roku 2014 na łączną kwotę 100 000 zł, w tym najwyższa nagroda w kwocie 40 000 zł;

- w okresie I-VII 2015 na łączną kwotę 137 000 zł, w tym najwyższa nagroda w kwocie 54 000 zł;

- w okresie VIII-XII 2015 nie wypłacono żadnej nagrody;

- w roku 2016 wypłacono jedną nagrodę w kwocie 20 000 zł;

- w latach 2017-2018 nie wypłacono żadnej nagrody;

- w roku 2019 wypłacono jedną nagrodę w kwocie 16 588 zł.

Nagrody uznaniowe dla pracowników Centrum Obsługi KPRP w latach 2011-2019

- w roku 2011 na łączną kwotę 2 085 858 zł, najniższa nagroda wyniosła 396,58 zł, a najwyższa 9 000 zł;

- w roku 2012 na łączną kwotę 2 057 179 zł, najniższa nagroda wyniosła 200 zł, a najwyższa 10 000 zł;

- w roku 2013 na łączną kwotę 2 160 749 zł, najniższa nagroda wyniosła 50 zł, a najwyższa 12 000 zł;

- w roku 2014 na łączną kwotę 1 841 794 zł, najniższa nagroda wyniosła 500 zł, a najwyższa 13 000 zł;

- w okresie I-VII 2015 na łączną kwotę 1 124 225 zł, najniższa nagroda wyniosła 650 zł, a najwyższa 10 010 zł;

- w okresie VIII-XII 2015 na łączną kwotę 625 500 zł, najniższa nagroda wyniosła 1000 zł, a najwyższa 10 000 zł;

- w roku 2016 na łączną kwotę 1 193 358 zł, najniższa nagroda wyniosła 300 zł, a najwyższa 9 420 zł;

- w roku 2017 na łączną kwotę 1 453 985 zł, najniższa nagroda wyniosła 500 zł, a najwyższa 7 000 zł;

- w roku 2018 na łączną kwotę 725 603 zł, najniższa nagroda wyniosła 250 zł, a najwyższa 3 000 zł;

- w okresie I-X 2019 na łączną kwotę 1 502 001 zł, najniższa nagroda wyniosła 200 zł, a najwyższa 4 400 zł;


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy