Zmień klimat na EKO w swojej firmie

Skorzystaj z dofinansowania na wdrażanie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Już od 28 sierpnia można składać wnioski.

Innowacyjność to konieczność. Jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy szukać innowacyjnych rozwiązań - nowych, innych, lepszych. Tylko tak możemy wyprzedzić innych. Dlatego Unia Europejska kładzie duży nacisk na ten aspekt i jest on wymagany w konkursach.

Ale innowacyjność szczególnie cenna to taka, która jest eko. Czyli jaka? Taka, która wpływa na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Budżet 20 mln zł

Teraz eko może się jeszcze opłacać! W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przewidziano bowiem wsparcie finansowe dla firm, które wprowadzają do swojej działalności gospodarczej takie rozwiązania. Od 28 sierpnia do 29 września 2017 roku można składać wnioski w ramach Działania 1.3 Ekoinnowacje. Do podziału jest 20 mln zł!

Dla kogo

To szansa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Mogą się ubiegać o dofinansowanie realizacji projektów polegających na wdrożeniu takich przedsięwzięć. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 5 mln zł.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Na co

Za innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) uznawane są wszystkie formy innowacji, które zmierzają do zrównoważonego rozwoju (czyli takiego, który pozwoli rozwijać się również przyszłym pokoleniom), m.in. poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko lub osiągnięcie większej skuteczności przy wykorzystania zasobów. Zaliczyć do nich można m.in.:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskaniem surowców wtórnych,
  • inwestycje związane z "zieloną gospodarką", "zielonymi produktami",
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology - BAT), wsparcie inwestycji dostosowywanych do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskaniem certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji o konkursie na stronie rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Kampania  współfinansowana  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wasze komentarze
No hate

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom, niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz w innych serwisach, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje