Szukasz dobrej pracy? Koniecznie to przeczytaj!

Chociaż poziom bezrobocia utrzymuje się w Polsce na dość niskim poziomie, nie oznacza to, że nie istnieje grupa osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową. Należą do niej między innymi osoby po 50 roku życia, matki powracające na rynek pracy, jak również osoby z niepełnosprawnościami. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) finansowany z funduszy europejskich wspiera je i daje szansę na pomyślną karierę zawodową.

Indywidualnie znaczy skutecznie

Projekty w tak ważnych obszarach, jak aktywizacja zawodowa powinny odbywać się w sposób przemyślany lub wcale. W województwie śląskim, dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu, udało się znaleźć receptę na skuteczne działanie, którego sekretem jest kompleksowość i indywidualizacja. Na czym polega wsparcie nieaktywnych zawodowo w ramach RPO WSL?

Na pierwszym miejscu stawia się indywidualne podejście do każdego uczestnika. Chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać potencjał osoby uczestniczącej w projekcie, odpowiednio zdiagnozować potrzeby i na tej podstawie opracować ścieżkę działania. Projekty zakładają pośrednictwo pracy i profesjonalne doradztwo zawodowe, jednak na pierwszy plan wysuwa się możliwość nabycia nowych kompetencji, oczywiście dopasowanych do potencjału uczestnika. Brak kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców, nieadekwatność naszego wykształcenia, to jedna z głównych przyczyn trudności w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia. Temu służą szkolenia i kursy przystające do aktualnych wymagań rynku pracy, na którym obecnie liczy się przede wszystkim znajomość języków obcych oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Po ich ukończeniu uczestnicy nie są pozostawieni sami sobie. Projekty obejmują również pomoc w zdobyciu doświadczenia w ramach płatnych staży lub subsydiowanego zatrudnienia. Należy podkreślić, że realizatorzy projektów rozliczani są z efektywności, czyli ilości osób, które w wyniku udziału w przedsięwzięciu znajdą zatrudnienie.

Kogo wspiera program?

Generalnie projekty kierowane są do osób nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia. Jednocześnie trzeba jednak przynależeć do jednej z grup, które mogą mieć szczególne trudności w znalezieniu pracy takich jak: osoby 50+, kobiety (zwłaszcza te powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełnosprawnością, osoby z niskim wykształceniem, długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy).

Osobną kategorię stanowią tzw. projekty outplacementowe. To kompleksowe przedsięwzięcia skierowane do osób zwolnionych (lub przewidzianych do zwolnienia) z przyczyn dotyczących zakładu pracy czyli np. w wyniku likwidacji stanowiska pracy, zwolnień grupowych. Oprócz oferty standardowych projektów aktywizacji zawodowej (pośrednictwo pracy, doradztwo, szkolenia, staże) ich uczestnicy mogą skorzystać z dodatkowych możliwości w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej, studiów podyplomowych lub dodatku relokacyjnego (przyznawanego w sytuacji znalezienia pracy daleko od miejsca zamieszkania). Ten ostatni element może zostać przeznaczony np. na pokrycie kosztów dojazdu lub zamieszkania w nowym miejscu stałego pobytu. Cel jest jeden - dobra praca.

Instrukcja dla zainteresowanych. Jak wziąć udział w projekcie?

Wystarczy wykonać kilka kroków. Wszystkie niezbędne informacje dla potencjalnych uczestników zamieszczone zostały w stosownej zakładce poświęconej programowi na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Na stronie znajduje się także lista projektów outplacementowych. Osoby, które pragną sięgnąć po nowe perspektywy zawodowe, powinni zapoznać się z listą aktualnych projektów, na której znajdują się szczegółowe kryteria uczestnictwa oraz dane kontaktowe podmiotów je realizujących. Informacji udziela także Punkt Kontaktowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Aktywizacja zawodowa w praktyce

Jednym z projektów jest "Akademia ICT" firmy Blueform z Katowic. Wybór nie jest przypadkowy - obok kompetencji językowych w najbliższym czasie na rynku pracy liczyć się będą nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak wspomina przedstawicielka projektu, spec. ds. szkoleń Magdalena Gębala, projekt jest skierowany do osób niepracujących powyżej 30 roku życia i obecnie ukończyło go około 70 osób. Kursanci zdobywali kompetencje specjalisty ICT oraz grafika komputerowego zakończone prestiżowym egzaminem zewnętrznym i certyfikatem. Projekt rozpoczął się w 2017 roku i potrwa do końca roku 2018.

O sukcesie przedsięwzięcia najlepiej świadczy relacja jednej z uczestniczek. Pani Angelika Kijas wracała na rynek pracy po trzyletniej przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim. W ramach projektu "Akademia ICT" wybrała kurs obejmujący grafikę komputerową, podstawy MS Office i praktyczne porady związane z poszukiwaniem pracy. O kursie dowiedziała się z Internetu i przystąpiła do niego ze względu na zainteresowanie grafiką. Bezpośrednio po szkoleniu Pani Angelika odbyła dzięki projektowi staż zawodowy, a dziś z powodzeniem pracuje w nowym zawodzie.

Akademia ICT, a także wiele innych projektów realizowanych dzięki RPO WSL dla szukających pracy mieszkańców Śląska wciąż trwają.

Wasze komentarze
No hate

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom, niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz w innych serwisach, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.

Strona główna INTERIA.PL