Na czym polega scoring kredytowy?

Scoring kredytowy jest kluczowym parametrem podczas rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki albo kredytu. Dobra ocena wymaga jednak zadbania o wszystkie aspekty swojej sytuacji finansowej. Czasami pozornie nieistotna kwestia może sprawić, że spotkasz się z odmową podpisania umowy. Dowiedz się, na czym polega scoring kredytowy i jak go poprawić.

Co to jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy jest metodą, która umożliwia ocenę wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy oraz sprawdzenie, z jakim ryzykiem wiąże się udostępnienie mu środków. Instytucje finansowe wykorzystują do niego narzędzia statystyczne. Uzyskane wyniki dotyczące konkretnego wnioskodawcy są porównywane z profilami osób, które otrzymały już wcześniej pozytywną decyzję dotyczącą udzielenia pożyczki bądź kredytu.

- Wynik scoringu kredytowego ma postać punktową. Im lepszy, tym większe są szanse, że dana osoba w całości w terminie spłaci swoje zobowiązanie - wskazuje ekspert VIVUS. - Dobry wynik scoringu wpływa również pozytywnie na wysokość finansowania i warunki umowy - w przypadku kredytów np. na marżę banku - dodaje ekspert.

Instytucje finansowe najlepiej oceniają klientów, którzy są rzetelni, tzn. terminowo spłacają swoje zobowiązania, w tym rachunki. Należy pamiętać, że dbanie o pozytywną ocenę musi odbywać się regularnie. Na dobry scoring kredytowy pracuje się latami. Można go podnieść, jednak wymaga to zdecydowanych i regularnych działań.

Rodzaje scoringu

W zależności od zasad obowiązujących w danej instytucji wykorzystywany może być inny rodzaj scoringu. Poszczególne modele mogą być również ze sobą łączone.

Scoring behawioralny obejmuje analizę dotychczasowej historii kredytowej wnioskodawcy. Instytucja finansowa weryfikuje, czy dana osoba w przeszłości terminowo regulowała swoje zobowiązania.

Scoring aplikacyjny uwzględnia ocenę parametrów osobistych i majątkowych potencjalnego klienta. Poszczególne wyniki sumuje się i na tej podstawie uzyskuje miarę ryzyka udzielenia mu pożyczki bądź kredytu.

Mniej popularny jest scoring fraudowy. W toku analizy wnioskodawcy albo obecnemu klientowi przypisuje się prawdopodobieństwo popełnienia nadużycia.

Scoring może być wykorzystywany przez różne instytucje, w tym niezwiązane z udostępnianiem kapitału, takie jak na przykład firmy telekomunikacyjne.

Jak oblicza się scoring?

W toku obliczania scoringu kredytowego uwzględnia się szereg danych dotyczących potencjalnego klienta. To przede wszystkim wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, zawód, stanowisko, typ umowy czy narodowość. Podstawowe informacje na temat potencjalnego klienta są uzupełniane o dane dotyczące wysokości dochodów, wydatków, zobowiązań, rachunków bankowych, kart płatniczych czy historii zatrudnienia.

Po przeanalizowaniu parametrów i przypisaniu im odpowiednich punktów dochodzi do zastawienia wyniku z obowiązującą w danej instytucji tabelą scoringową. Gdy okaże się, że wnioskodawcy nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu, spotka się z odmową podpisania umowy. Jeśli wynik będzie wystarczający, ale oscylujący niewiele ponad dolną granicą, może się okazać, że udzielenie finansowania zostanie uzależnione od dodatkowych kryteriów, takich jak np. udzielenie zabezpieczenia. W praktyce może to również prowadzić do przyznania pożyczki bądź kredytu w niższej wysokości niż wskazana we wniosku.

Każda instytucja wykorzystuje własny system oceny scoringowej. Może się więc okazać, że mimo odmowy w jednym miejscu, uda się uzyskać finansowanie u innego pożyczkodawcy bądź kredytodawcy.

Jak sprawdzić swój scoring kredytowy?

Jeśli myślisz o zaciągnięciu kredytu bądź pożyczki, ale nie wiesz, czy Twój scoring jest wystarczający, możesz skorzystać z ogólnodostępnych rozwiązań. BIK umożliwia weryfikację oceny punktowej dzięki pobraniu płatnego raportu. W ten sposób otrzymasz ocenę w skali od 1 do 100, która pozwoli Ci sprawdzić swoją wiarygodność kredytową.

W toku dokonywania wyliczeń nie są brane pod uwagę informacje m.in. na temat wykształcenia czy stanu cywilnego. Wynik scoringu jest w tym przypadku uzależniony przede wszystkim od historii kredytowej. Negatywny wpływ na ocenę będą miały opóźnienia w spłacie zobowiązań - zarówno pożyczkowych i kredytowych, jak i innych, np. w stosunku do dostawców mediów.

Brak historii kredytowej a scoring kredytowy

Należy pamiętać, że na scoring oddziałuje zarówno historia spłaty wcześniejszych zobowiązań, jak i w ogóle posiadanie takiej historii. O ile opóźnienia w spłacie z pewnością negatywnie wpłyną na ocenę, to niski wynik uzyskasz również w sytuacji, gdy nigdy nie miałeś jeszcze okazji korzystać z kredytów ani pożyczek.

Historia kredytowa, na której podstawie instytucja finansowa jest w stanie ocenić Twoją wiarygodność, podwyższa scoring. Warto więc rozważyć skorzystanie np. z zakupów na raty 0%. Jeśli spłacisz takie zobowiązanie w terminie, nie poniesiesz kosztów, a w oczach pożyczkodawcy zyskasz wiarygodność. Podwyższy się Twój scoring kredytowy, więc szanse na pozyskanie finansowania wzrosną.

Na scoring kredytowy negatywnie wpływa duża liczba odrzuconych wniosków o pożyczkę bądź kredyt. Przed złożeniem wniosku zastanów się więc nad poprawą swojej sytuacji finansowej. Jeśli masz prawo przypuszczać, że ocena w danej instytucji nie przebiegnie pozytywnie i możesz mieć problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji, wstrzymaj się ze składaniem wniosku. Pamiętaj też, że zbyt duża liczba kredytów i pożyczek w krótkim czasie również negatywnie oddziałuje na Twoją zdolność kredytową. Jeśli tylko się da, należy takiej sytuacji unikać.

Artykuł sponsorowany

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy