Młyn, co papierem stoi

Tak, papierem. Bo zbóż się w nim nie miele, za to wytwarza… papier. Ręcznie, arkusz za arkuszem. Tak dziś, jak przed setkami lat, gdy innych sposobów nie znano. Ów młyn papierniczy, jedyny w Polsce, znajduje się w Dusznikach-Zdroju. W przepięknym XVII-wiecznym obiekcie mieści się dziś Muzeum Papiernictwa.

Europejska troska

Dla pracowników muzeum ostatnie trzy lata były okresem wyjątkowo wytężonej pracy w dziedzinie zachowania oraz upowszechniania unikalnego dobra kultury, jakim jest dusznicki młyn papierniczy wraz ze zgromadzonymi w nim zbiorami.

Całkowitej renowacji poddano budynek dawnej suszarni papieru, będący integralną częścią kompleksu młyna. Jego wnętrza zaadoptowano na potrzeby m. in. nowych wystaw stałych, warsztatów edukacyjnych i magazynowania zbiorów.

Cały zabytkowy obiekt - zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz - objęty został innowacyjnym  systemem gaszenia mgłą wodną. Dla budowli wykonanej w większości z drewna takie zabezpieczenie jest jak szczepionka chroniąca przed śmiertelną chorobą.

W ramach projektu została zaplanowana bezprecedensowa akcja promocyjna w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, tak by o dusznickim młynie papierniczym mogło dowiedzieć się znacznie więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej.

Wykonano  konserwację  części zbiorów. Objęła ona 312 muzealiów - głównie dokumenty rękopiśmienne, drukowane, fotografie, pocztówki, plany, karty z kolekcji papierów ręcznie czerpanych oraz rysunki tuszem.

Rozpoczęto digitalizację. Powstało studio fotograficzne, dzięki czemu 418 obiektów muzealnych zyskało swoje dokładne odwzorowania cyfrowe, a kolejne obrazy są sukcesywnie wykonywane. Informacje, zdjęcia i prezentacje 360° zostały udostępnione na stronie internetowej muzeumpapiernictwa.pl, powiększając zasoby wirtualnego muzeum ludzkiej kultury i cywilizacji.

Wszystkie te działania przeprowadzono w ramach projektu Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru GospodarczegoNorweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-14 (Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Kwota dotacji to 6.682,490 zł, a wkład własny w wysokości 3.282.992 zł zapewnił Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Dziedzictwo światowe

Przeprowadzenie zadania przybliżyło Muzeum Papiernictwa do celu, jakim jest umiejscowienie młyna papierniczego na mapie dóbr kultury najwyższej wartości. Podobnych zabytków - wielowiekowych świadków historii papiernictwa - pozostało na świecie bardzo niewiele, a wśród nich dusznicki należy z pewnością do wąskiej grupy zaledwie kilku najbardziej okazałych. W 2011 roku został uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii.

Realizując projekt Muzeum Papiernictwa podjęło równolegle wielkie wyzwanie wpisania dusznickiego młyna papierniczego - wraz z kilkoma podobnymi obiektami w Europie  - na  Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zatem przed pracownikami instytucji jeszcze ogrom pracy. Trzymajmy kciuki!

Muzeum Papiernictwa czynne jest:

- maj - sierpień: poniedziałek-sobota 9.00 - 18.00, niedziela 9.00 - 15.00
- wrzesień - październik: poniedziałek-sobota 9.00 - 17.00, niedziela 9.00 - 15.00
- listopad - kwiecień: wtorek-niedziela 9.00 - 15.00, z wyj. 30 kwietnia 9.00-18.00

Wasze komentarze
No hate

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom, niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz w innych serwisach, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.

Strona główna INTERIA.PL