Cel? Wyrównanie szans!

Zdobądź środki na działania na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju możesz ubiegać się o dofinansowanie projektów wzmacniających potencjał społeczny i zawodowy mieszkańców twojego regionu.

Jakie działania obejmuje program?

Projekty w ramach poddziałania 9.1.4. mają wspierać mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie usług o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, a także w działaniach środowiskowych.

Środki z programu można zatem przeznaczyć np. na: poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, wolontariat bądź asystenta osoby niepełnosprawnej.

W zakresie usług o charakterze zawodowym finansowaniem może zostać objęte poradnictwo zawodowe czy zatrudnienie trenera pracy.

Dostęp do takich usług ma pomóc osobom wykluczonym lub z niepełnosprawnościami podjąć pracę zawodową oraz ułatwić codzienne życie.

Dodatkowo, w ramach działań środowiskowych możesz zorganizować spotkania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, a także turystycznym. 

Kto już skorzystał?

W województwie śląskim z programów aktywizujących skorzystało m.in. Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku, które w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" realizowało projekt, wspierający osoby wykluczone i ich środowiska lokalne w wymiarze społecznym i zawodowym.

Do udziału zaproszono osoby niepełnosprawne, rodziny z osobami niepełnosprawnymi, osoby będące pod opieką zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikt z prawem. Uczestnicy zostali objęci indywidualnymi programami usamodzielnienia i zdobywania kwalifikacji.

Realizowali program aktywności lokalnej, własne pomysły i inicjatywy, szkolenia (w tym zawodowe i przybliżające do rynku pracy), a także staże i zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Wnioski mogą składać podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych, np. organizacje pozarządowe, samorządy czy spółdzielnie socjalne.

Ważnym warunkiem jest to, że aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 95%.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje można składać do 29 listopada br.

Oto kilka rad nt. jego sporządzania:

  •   Wejdź na stronę: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/358 i zapoznaj się z dokumentacją konkursową.
  •   Sprawdź, czy Twój pomysł ma szanse na otrzymanie dofinansowania.
  •   Upewnij się przede wszystkim, czy zaplanowałeś działania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

 
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami Urzędu i umów się na spotkanie.

Gdzie po informacje nt. naboru?

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Telefony do konsultantów:
32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194

E-mail:
punktinformacyjny@slaskie.pl

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach:
7.00-17.00,
od wtorku do piątku w godzinach:
7.30-15.30

 

Zobacz spot promujący kampanię informacyjną "Śląskie - wyprzedzamy!" nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Więcej informacji na: www.rpo.slaskie.pl/slaskiewyprzedzamy

 

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy